1. Galvenā
  2. 2023

Kategorija: 2023

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2023. gada 25. decembrī

“Mīļie bērni! Es jums nesu savu Dēlu Jēzu, lai Viņš piepildītu jūsu sirdi ar mieru, jo Viņš ir miers. Bērniņi, meklējiet Jēzu savas sirds klusumā, lai Viņš piedzimtu no jauna. Pasaulei nepieciešams Jēzus, tāpēc, bērniņi,…

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2023. gada 25. novembrī

“Mīļie bērni! Lai šis laiks ir lūgšanu par mieru un labu darbu caurausts, tā ka jūsu sirdis, ģimenes un pasaule, kurā nav cerības, izjustu Miera Karaļa gaidīšanas prieku. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!”

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2023. gada 25. oktobrī

“Mīļie bērni! Ļaunuma, naida un nemiera vēji pūš pār zemi, lai iznīcinātu dzīvības. Tāpēc Visaugstais mani ir sūtījis pie jums, lai es jūs vadītu uz miera un vienotības ar Dievu un cilvēkiem ceļu. Jūs, bērniņi,…

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2023. gada 25. septembrī

“Mīļie bērni! Es jūs aicinu uz spēcīgu lūgšanu. Modernisms vēlas ienākt jūsu domās un jums nozagt lūgšanas un tikšanās ar Jēzu prieku. Tāpēc, mani mīļie bērniņi, atjaunojiet savās ģimenēs lūgšanu, lai mana Mātes Sirds būtu…

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2023. gada 25. augustā

“Mīļie bērni! Šajā žēlastības laikā es jūs aicinu lūgties ar sirdi. Lai jūsu sirdis, bērniņi, lūgšanā paceļas uz Debesīm, tā ka tās jūt mīlestības Dievu, kas jūs dziedina un mīl ar neizmērojamu mīlestību. Es esmu…

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2023. gada 25. jūlijā

“Mīļie bērni! Šajā žēlastības laikā, kurā Visaugstais mani sūta pie jums, lai es jūs mīlētu un vestu pa atgriešanās ceļu, savas lūgšanas un upurus veltiet par visiem tiem, kas ir tālu un nav iepazinuši Dieva…

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2023. gada 25. jūnijā

“Mīļie bērni! Visaugstais man ļauj būt jūsu vidū, lūgties par jums, būt jūsu Mātei un patvērumam. Bērniņi, es jūs aicinu: atgriezieties pie Dieva un lūgšanas, un Dievs jūs pārpilnībā svētīs. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!”

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2023. gada 25. maijā

“Mīļie bērni! Es jūs aicinu: dodieties dabā un lūdzieties, lai Visaugstais runātu uz jūsu sirdi, lai jūs sajustu Svētā Gara spēku un tādējādi liecinātu par mīlestību, kāda Dievam ir pret ikvienu radību. Es esmu ar…

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2023. gada 25.aprīlī

“Mīļie bērni! Es jūs visus aicinu būt par augšāmceltā Jēzus miera un prieka nesējiem visiem tiem, kuri ir tālu no lūgšanas. Lai caur jūsu dzīvi Jēzus mīlestība viņus pārveido jaunai atgriešanās un svētuma dzīvei. Paldies,…

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2023. gada 25.martā

“Mīļie bērni! Lai šis laiks jums ir lūgšanas laiks.”