IZŠĶIRIETIES PAR SVĒTUMU

2018. gada 25. septembrī
Mīļie bērni! Arī daba jums sniedz savas mīlestības zīmes, dāvājot jums savus augļus. Arī jūs ar manu atnākšanu esat pārpilnībā saņēmuši dāvanas un augļus. Bērniņi, to, cik jūs esat atbildējuši uz manu aicinājumu, Dievs zina. Es jūs aicinu – vēl nav par vēlu, izvēlieties svētumu un dzīvi ar Dievu žēlastībā un mierā. Dievs jūs svētīs un dos jums simtkārtīgi, ja Viņam uzticēsieties. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu.

Dievmāte vairākkārt ir atgādinājusi, ka Dievs dažādos veidos aicina mūs uz garīgo atmodu, uz varonīgu izšķiršanos par svētumu. Ar šo aicinājumu Viņš vēršas pie katra no mums: “esiet svēti, jo Es esmu svēts” (3 Moz 11:44, 1 Pēt. 1:16). Kāds priesteris stāstīja, ka pirms savas lekcijas uzsākšanas lūdzis pacelt roku tiem, kas patiešām vēlas kļūt svēti. Neviens nav bijis tik drosmīgs. Redzot, ka neviens neceļ roku un negrasās kļūt svēts, viņš pateicis, ka šādā gadījumā nav par ko runāt, pagriezies un izgājis no auditorijas. Visi bija pārsteigti un satriekti. Pēc dažām minūtēm priesteris tomēr atgriezies auditorijā un nolasījis lekciju, ko studenti ļoti uzmanīgi noklausījās. Šis jautājums un aicinājums uz svētumu attiecas uz ikvienu ticīgo un kristieti. Būt svētam nozīmē pilnīgu sekošanu savai kristīgajai misijai, saviem kristieša pienākumiem un programmai, kas mūsu sirdīs ierakstīta kristību brīdī. Būt kristietim nozīmē sekot Jēzum Kristum, ievērot Viņa Evaņģēliju – labo vēsti – kā dzīves pamatnoteikumu. Ja cilvēks tiecas uz to ar savu gribu un, pārvarot grūtības, tad tas arī ir svētuma īstenojums dzīvē.
Ir jāzin, ka būt svētam nenozīmē būt bez grēka. Daudzi svētie, kurus raksturo izcila, neikdienišķa varonība, tomēr nav bijuši bez grēka. Vienīgais cilvēks, kam nebija grēka, bija Vissvētākā Jaunava Marija. Šis ir izņēmums. Pārējie ir nosacīti svēti. Un tie svētie, kas iekļauti katoļu kalendārā, tāpat saskārušies ar grēku, tomēr viņu dzīvi vislielākajā mērā piepildījusi žēlastība, godprātība, šķīstums un pilnīga paļāvība uz Dievu. Baznīcas vēsturē zināmi daudzi svētie, kas raduši sevī drosmi noticēt Dieva žēlsirdības spēkam, kas viņos veicis brīnumu un nesis svētuma augļus. Izšķirsimies arī mēs kļūt svēti, jo tas nav nekas nesasniedzams. Lai svētuma ideāli mūs nebiedē, bet kalpo par ceļa rādītājiem mūsu ceļā pie Dieva.

Lūgšana: Vissvētākā Jaunava Marija,Žēlastības pilnā Māte,Tu, svētā un bezvainīgā,aizstāvi mūs, kas klūpam un krītam savā ceļā.Lai mūsu personiskais vājumsnenomāc mūsu cerības un paļāvību.Lai mūs vada ticība Dieva spēkam, kas ir stiprāks par grēku.Marija, kas esi svētīta, jo ticēji, -Izlūdz mums ticību un paļāvībuvisgrūtākajos dzīves pārbaudījumos un vājuma brīžos.Lai pieaug mūsu mērķtiecība,un nostiprinās griba,lai mēs katru dienubūtu atvērti Svētā Gara iedvesmāmun ar atvērtu sirdi spētu atpazītDieva Mīlestības zīmesikdienišķās mazās lietāsun dzīves notikumos. Āmen.

tēvs Ljubo Kurtovičs, OFM

Read Previous

ES JŪS AICINU – VĒL NAV PAR VĒLU

Read Next

ES JŪS MĪLU