2019.gada 25.jūnijā

Mīļie bērni! Es pateicos Dievam par ikvienu no jums. Īpašā veidā, bērniņi, es jums pateicos par to, ka esat atbildējuši uz manu aicinājumu. Es jūs gatavoju jauniem laikiem, lai jūs būtu stipri ticībā un neatlaidīgi lūgšanā, tā ka Svētais Gars varētu darboties ar jūsu starpniecību un atjaunot zemes vaigu. Es kopā ar jums lūdzos par mieru, kas ir visdārgākā dāvana, kaut arī sātans vēlas karu un naidu. Jūs, bērniņi, esiet manas izstieptās rokas un lepni ejiet ar Dievu. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

2019. gada 2. jūlijā

Mīļie bērni! Saskaņā ar žēlsirdīgā Tēva gribu es jums esmu devusi un vēl došu savas mātišķās klātbūtnes redzamas zīmes. Mani bērni, tā ir mātišķa vēlme pēc dvēseļu dziedināšanas. Tā ir vēlēšanās, lai ikvienam manam bērnam būtu īsta ticība un lai ikviens gūtu brīnumainu pieredzi, smeļot no mana Dēla Vārda avota – no dzīvības Vārda. Mani bērni, mans Dēls ar savu mīlestību un upuri šajā pasaulē ienesa ticības gaismu un jums parādīja ticības ceļu. Jo, mani bērni, ticība paaugstina sāpes un ciešanas. Īsta ticība lūgšanu dara jūtīgāku, tā dara žēlsirdības darbus – vai nu atvēlot laiku sarunai, vai sniedzot žēlastības dāvanas. Tie mani bērni, kuriem ir ticība – īsta ticība, ir laimīgi neatkarīgi ne no kā, jo piedzīvo debesu laimes aizsākumu virs zemes. Tāpēc, mani bērni, manas mīlestības apustuļi, es jūs aicinu, lai jūs sniegtu īstas ticības piemēru, lai jūs nestu gaismu tur, kur ir tumsa, lai jūs dzīvotu ar manu Dēlu. Mani bērni, es to jums saku kā Māte: jūs nevarat iet ticības ceļu un sekot manam Dēlam bez saviem ganiem. Lūdzieties, lai viņiem būtu spēks un mīlestība jūs vadīt. Lai jūsu lūgšanas vienmēr ir ar viņiem! Paldies jums!

Ziņas

Lūgšanu tikšanās citās valstīs

Gaidāmā “Lūgšana par mieru” būs jau 8.Starptautiskā lūgšanu tikšanās Baltijas valstīs.

Gaidāmā “Lūgšana par mieru” būs jau 8.Starptautiskā lūgšanu tikšanās Baltijas valstīs. Ideja organizēt šāda veida tikšanās radās kopienā “Marijas Gaisma” kā atbilde uz Dievmātes aicinājumu Medžugorjē kopā lūgties par mieru. Medžugorjē sākumā mēs mācāmies lūgties…

Liecības

ES TIKAI GRIBĒJU PIEPILDĪT DIEVA GRIBU

2009. gadā Ursula Herberga no Vācijas, Medžugorjē tika dziedināta no aizkuņģa dziedzera onkoloģiskas slimības. “Man ir piecdemit divi gadi, esmu precējusies, esmu astoņu bērnu māte, no kuriem divi ir debesīs. Trīs meitas jau izgājušas pie…

MEDŽUGORJĒ ES IEMANTOJU MĀJAS

Pirmo reizi uz Medžugorji atbraucu 2014. gadā, dažus mēnešus pēc tam, kad mūžībā aizgāja mans tēvs. Savos 35 gados vēl arvien biju vientuļa – nebija ne ģimenes, ne arī profesijas piepildījuma. Visās jomās, kurās centos…

DIEVMĀTES LŪGŠANAS SKOLA

Pirmā lūgšana, kuru mēs,vizionāri, bet pēc tam arī visi klātesošie kopā ar Dievmāti sākām apgūt, bija septiņas reizes atkārtotā – Tēvs mūsu…, Esi sveicināta Marija…, Gods lai ir Tēvam… un ticības apliecinājums. Šo lūgšanu mēs…

MONS. HENRIKS HOSERS PAR MEDŽUGORJI: “ŠIS IR ATGRIEŠANĀS LAIKS UN VIETA. ŠEIT MĒS PIEDZĪVOJAM JAUNU EVAŅGELIZĀCIJU”

Pirms Kristus dzimšanas svētkiem radio programmā “MIR Medžugorje” viesojās Apsutuliskais vizitators mons. Henriks Hosers. Piedāvājam jums dažus šīs intervijas fragmentus: Draudzes rindās ir jūtams prieks un pateicība par jūsu klātbūtni Medžugorjē un to misiju, ko…