Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2019. gada 25. oktobrī

Mīļie bērni! Šodien es jūs aicinu lūgties. Lai lūgšana ir balzams jūsu dvēselei, jo lūgšanas auglis ir prieks, dāvāšana un liecināšana par Dievu citiem ar savu dzīvi. Bērniņi, sevi pilnīgi uzticiet Dievam – Viņš parūpēsies par visu un jūs svētīs, un jūsu upuriem būs jēga. Es esmu ar jums un jūs visus svētīju ar savu Mātes svētību. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

Vēstījums Mirjanai Draģičevičai-Soldo 2019. gada 2. novembrī

Mīļie bērni! Mans mīļotais Dēls vienmēr lūdzās un slavēja Debesu Tēvu. Viņš vienmēr Tēvam visu pasacīja un paļāvās uz Viņa gribu. Tā jārīkojas arī jums, mani bērni, jo Debesu Tēvs vienmēr uzklausa savus bērnus. Viena sirds vienā sirdī – mīlestība, gaisma un dzīvība. Debesu Tēvs sevi dāvāja ar cilvēka vaiga starpniecību, un šis vaigs ir mana Dēla Vaigs. Jūs, manas mīlestības apustuļi, – jums vienmēr savā sirdī un domās jānes mana Dēla Vaigs. Jums vienmēr jādomā par Viņa mīlestību un upuri. Jums jālūdzas, lai vienmēr izjustu Viņa klātbūtni, jo, manas mīlestības apustuļi, tas ir veids, kā jūs palīdzat tiem, kuri nepazīst manu Dēlu un kuri nav iepazinuši Viņa mīlestību. Mani bērni, lasiet Evaņģēlija grāmatu. Tā vienmēr ir kaut kas jauns, tā jūs saista ar manu Dēlu, kas piedzima tādēļ, lai nestu dzīvības vārdus visiem maniem bērniem un par visiem sevi upurētu. Manas mīlestības apustuļi, kurus nes mīlestība pret manu Dēlu, nesiet mīlestību un mieru visiem saviem brāļiem! Nekad netiesājiet. Mīliet ikvienu saskaņā ar mana Dēla mīlestību. Tādējādi jūs rūpēsieties arī par savu dvēseli, bet tā ir vislielākais dārgums, kas jums patiešām pieder. Paldies jums!

Liecības

DIEVMĀTES APSKĀVIENOS AGLONĀ

Tas bija marts, kad draudzene man pavēstīja, ka Aglonā tiek plānota “Lūgšanu tikšanās Medžugorjes garā”. Viņa teica, ka tas būs nozīmīgs notikums, uz kuru dosies svētceļnieki ne tikai no visas Latvijas, bet arī no Krievijas,…

ES TIKAI GRIBĒJU PIEPILDĪT DIEVA GRIBU

2009. gadā Ursula Herberga no Vācijas, Medžugorjē tika dziedināta no aizkuņģa dziedzera onkoloģiskas slimības. “Man ir piecdemit divi gadi, esmu precējusies, esmu astoņu bērnu māte, no kuriem divi ir debesīs. Trīs meitas jau izgājušas pie…

MEDŽUGORJĒ ES IEMANTOJU MĀJAS

Pirmo reizi uz Medžugorji atbraucu 2014. gadā, dažus mēnešus pēc tam, kad mūžībā aizgāja mans tēvs. Savos 35 gados vēl arvien biju vientuļa – nebija ne ģimenes, ne arī profesijas piepildījuma. Visās jomās, kurās centos…

DIEVMĀTES LŪGŠANAS SKOLA

Pirmā lūgšana, kuru mēs,vizionāri, bet pēc tam arī visi klātesošie kopā ar Dievmāti sākām apgūt, bija septiņas reizes atkārtotā – Tēvs mūsu…, Esi sveicināta Marija…, Gods lai ir Tēvam… un ticības apliecinājums. Šo lūgšanu mēs…