2019. gada 25.martā

“Mīļie bērni! Šis ir žēlastības laiks. Kā daba atjaunojas jaunai dzīvei, tā arī jūs esat aicināti atgriezties. Izšķirieties par Dievu! Bērniņi, jūs esat tukši, un jums nav prieka, jo jums nav Dieva. Tāpēc lūdzieties, līdz lūgšana jums kļūst par dzīvi. Meklējiet dabā Dievu, kas jūs ir radījis, jo daba runā un cīnās par dzīvību, nevis nāvi. Kari valda sirdī un tautās, jo jums nav miera un jūs, bērniņi, nesaskatāt savā tuvākajā brāli. Tāpēc atgriezieties pie Dieva un lūgšanas. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!”

2019. gada 18. martā

“Mani bērni! Es kā Māte, kā Miera Karaliene jūs aicinu pieņemt manu Dēlu, lai Viņš jums varētu dāvāt dvēseles mieru, lai Viņš jums varētu dāvāt to, kas ir taisnīgs, to, kas jums ir labs. Mani bērni, mans Dēls jūs pazīst. Viņš dzīvoja cilvēka dzīvi un tajā pašā laikā – Dieva dzīvi, brīnumainu dzīvi – cilvēka miesa, Dieva Gars. Tāpēc, mani bērni, kad mans Dēls jūs ar savām Dieva acīm uzlūko, Viņš ieskatās jūsu sirdī. Viņa lēnprātīgais, siltais acu skatiens meklē Viņu jūsu sirdī. Vai Viņš tur varēs atrast sevi, mani bērni? Pieņemiet Viņu, un tad sāpju un ciešanu brīži kļūs par maiguma brīžiem. Pieņemiet Viņu, un jums dvēselē būs miers, jūs to izplatīsiet visiem, kas ir jums līdzās, un tas, lūk, jums nepieciešams vairāk par visu. Uzklausiet mani, mani bērni! Lūdziet par saviem ganiem, par tiem, kuru rokas svētījis mans Dēls. Paldies jums!”

Ziņas

Liecības

DIEVMĀTES LŪGŠANAS SKOLA

Pirmā lūgšana, kuru mēs,vizionāri, bet pēc tam arī visi klātesošie kopā ar Dievmāti sākām apgūt, bija septiņas reizes atkārtotā – Tēvs mūsu…, Esi sveicināta Marija…, Gods lai ir Tēvam… un ticības apliecinājums. Šo lūgšanu mēs…

MONS. HENRIKS HOSERS PAR MEDŽUGORJI: “ŠIS IR ATGRIEŠANĀS LAIKS UN VIETA. ŠEIT MĒS PIEDZĪVOJAM JAUNU EVAŅGELIZĀCIJU”

Pirms Kristus dzimšanas svētkiem radio programmā “MIR Medžugorje” viesojās Apsutuliskais vizitators mons. Henriks Hosers. Piedāvājam jums dažus šīs intervijas fragmentus: Draudzes rindās ir jūtams prieks un pateicība par jūsu klātbūtni Medžugorjē un to misiju, ko…

MARIJA ATVEDA MANU ĢIMENI PIE DIEVA

Lai slavēts Jēzus Kristus! Ar Medžugorji iepazinos pirms septiņiem gadiem, Medžugorjes lūgšanu dienā Latvijā, Rīgā. Kopš tā laika Dievmāte sāka vadīt manu ģimeni tuvāk Dievam. Es un visi trīs mani bērni ir kristīti katoļticībā. Bet…

PATEICOS JAUNAVAI MARIJAI

Medžugorje man, pirmkārt, nozīmē mieru. Vēlos padalīties ar neleielu savas dzīves liecību, un jūs sapratīsiet, cik ļoti svarīgs ir šis miers. Kad tu visu dari un saproti, ka Kungs to vēlas un mūs uz to…