Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2020. gada 25. janvārī

Mīļie bērni! Šodien es jūs aicinu lūgties vēl vairāk, līdz jūs savā sirdī izjutīsiet piedošanas svētumu. Bērniņi, ģimenēs jābūt svētumam, jo bez mīlestības un svētuma pasaulei nav nākotnes, jo svētumā un priekā jūs sevi atdodat Dievam, Radītājam, kas jūs bezgalīgi mīl. Tāpēc Viņš mani sūta pie jums. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

Vēstījums Mirjanai Draģičevičai-Soldo 2020. gada 2. februārī

Mīļie bērni! Es esmu izraudzīta par Dieva Māti un jūsu Māti saskaņā ar Dieva lēmumu un mīlestību un arī saskaņā ar manis pašas gribu, manu neierobežoto mīlestību pret Debesu Tēvu un pilnīgo paļāvību uz Viņu. Mana miesa kļuva par Dieva un Cilvēka trauku. Es kalpoju patiesībai, mīlestībai un pestīšanai, tāpat kā es tagad esmu jūsu vidū, lai aicinātu jūs, mani bērni, manas mīlestības apustuļi, kļūt par patiesības nesējiem; lai jūs aicinātu ar savu gribu un mīlestību pret manu Dēlu izplatīt Viņa vārdus, pestīšanas vārdus, un lai ar savu rīcību visiem tiem, kuri nepazīst manu Dēlu, rādītu Viņa mīlestību. Spēku jūs gūsiet Euharistijā – manā Dēlā, kas jums par barību sniegs savu Miesu un jūs stiprinās ar savām Asinīm. Mani bērni, salieciet rokas lūgšanā un klusējot uzlūkojiet krustu. Tā jūs smelsieties ticību, lai spētu to nodot tālāk; smelsieties patiesību, lai spētu to atšķirt; smelsieties mīlestību, lai spētu saprast, kā patiesi mīlēt. Mani bērni, manas mīlestības apustuļi, salieciet rokas lūgšanā un raugieties uz krustu – tikai krustā ir pestīšana. Paldies jums!

Pieteikšanās Dievmātes vēstījumu un avīzes "Свет Марии" saņemšanai

Liecības

MŪSU CEĻŠ VIENAM PIE OTRA, PATEICOTIES MARIJAI

Viņš: Pirmo reizi Medžugorjē biju pirms 10 gadiem. Neskatoties uz to, ka šī vieta uz mani atstāja iesapidu un atgriezties bija iespējams vairākkārt, ilgstoši nejutu vēlmi tur atkal aizbraukt. Tas notika tikai 2017.gada Jaungadā, kad…

DIEVMĀTES APSKĀVIENOS AGLONĀ

Tas bija marts, kad draudzene man pavēstīja, ka Aglonā tiek plānota “Lūgšanu tikšanās Medžugorjes garā”. Viņa teica, ka tas būs nozīmīgs notikums, uz kuru dosies svētceļnieki ne tikai no visas Latvijas, bet arī no Krievijas,…

ES TIKAI GRIBĒJU PIEPILDĪT DIEVA GRIBU

2009. gadā Ursula Herberga no Vācijas, Medžugorjē tika dziedināta no aizkuņģa dziedzera onkoloģiskas slimības. “Man ir piecdemit divi gadi, esmu precējusies, esmu astoņu bērnu māte, no kuriem divi ir debesīs. Trīs meitas jau izgājušas pie…

MEDŽUGORJĒ ES IEMANTOJU MĀJAS

Pirmo reizi uz Medžugorji atbraucu 2014. gadā, dažus mēnešus pēc tam, kad mūžībā aizgāja mans tēvs. Savos 35 gados vēl arvien biju vientuļa – nebija ne ģimenes, ne arī profesijas piepildījuma. Visās jomās, kurās centos…