1. Galvenā
 2. Lūgšanas

Kategorijas: tēvs Slavko Barbaričs

  Krusta ceļš gavēņa un lūgšanu dienā (Tēvs Slavko Barbaričs OFM)

  Lūgšana Ģetzemanes dārzā Kamēr apustuļi guļ,Tu viens, visu atstāts lūdz Tēvu. Jūdass gatavojas nodevībai. Noskumis, asins sviedros Tu lūdz: “Tēvs, ja tas iespējams, lai šis kauss iet man garām.” Piedod man, ja nereti garā esmu…

  GAVĒNIS UN RELIĢIJAS

  XI. Izzinot gavēņa praksi pasaules reliģijās, var aiziet tālu, tomēr neapšaubāms ir fakts, ka gavēnis un atturības prakses ir zināmas visām reliģiozajām tradīcijām, sākot no vissenākajām. Gavēņu laiks un situācijas, kurās to ievēro, atšķiras, tomēr…

  «PAENITEMINI» – PĀVESTS PĀVILS VI PAR GAVĒNI UN GANDARĪŠANU

  Protams nepieciešams pieminēt arī apustulisko konstitūciju par gavēni un gandarīšanu, ko izdevis pāvests Pāvils VI. Iesākumā viņš runā par to, kas pamudinājis radīt šo dokumentu: radās nepieciešamība cilvēkiem, kas tuvojas ticībai, izskaidrot, ko sevī ietver…