2019. gada 18. martā

Dievmātes, Miera Karalienes, vēstījumi Mirjanai Draģičevičai-Soldo

“Mani bērni! Es kā Māte, kā Miera Karaliene jūs aicinu pieņemt manu Dēlu, lai Viņš jums varētu dāvāt dvēseles mieru, lai Viņš jums varētu dāvāt to, kas ir taisnīgs, to, kas jums ir labs. Mani bērni, mans Dēls jūs pazīst. Viņš dzīvoja cilvēka dzīvi un tajā pašā laikā – Dieva dzīvi, brīnumainu dzīvi – cilvēka miesa, Dieva Gars. Tāpēc, mani bērni, kad mans Dēls jūs ar savām Dieva acīm uzlūko, Viņš ieskatās jūsu sirdī. Viņa lēnprātīgais, siltais acu skatiens meklē Viņu jūsu sirdī. Vai Viņš tur varēs atrast sevi, mani bērni? Pieņemiet Viņu, un tad sāpju un ciešanu brīži kļūs par maiguma brīžiem. Pieņemiet Viņu, un jums dvēselē būs miers, jūs to izplatīsiet visiem, kas ir jums līdzās, un tas, lūk, jums nepieciešams vairāk par visu. Uzklausiet mani, mani bērni! Lūdziet par saviem ganiem, par tiem, kuru rokas svētījis mans Dēls. Paldies jums!”

Vizionārei Mirjanai Dragičevičai-Soldo Dievmāte diendienā parādījās no 1981. gada 24. jūnija līdz 1982. gada 25. decembrim, kad Dievmāte viņai atklāja desmito noslēpumu un sacīja, ka turpmāk parādīsies Mirjanai katru gadu 18. martā, kā tas arī līdz šim bijis. Uz šo gadskārtējo parādīšanos šogad bija sapulcējies vairāk nekā tūkstotis svētceļnieku, kas skaitīja Rožukroņa lūgšanu. Parādīšanās norisinājās no 13.41 līdz 13.46.

Read Previous

2019. gada 2. februārī

Read Next

2019. gada 25. janvārī