2019. gada 2. februārī

Mīļie bērni! Debesu Tēva mīlestība un labestība sniedz atklāsmes, kas veicina to, ka ticība pieaug, tiek skaidrota, nes mieru, drošību un cerību. Tādējādi arī es, mani bērni, Debesu Tēva žēlsirdīgās mīlestības dēļ jums arvien no jauna rādu ceļu pie sava Dēla, ceļu, kas ved uz mūžīgo pestīšanu. Taču diemžēl daudzi mani bērni nevēlas mani uzklausīt. Daudzi mani bērni svārstās. Bet es? Es vienmēr laikā un ārpus laika slavēju Kungu par visu, ko Viņš ir darījis manī un ar caur mani. Mans Dēls jums dāvā sevi, lauž maizi ar jums, jums saka mūžīgās dzīves vārdus, lai jūs tos visiem nodotu. Un jūs, mani bērni, manas mīlestības apustuļi, no kā jūs baidāties, ja mans Dēls ir ar jums? Sniedziet Viņam savu dvēseli, lai Viņš tajā varētu mājot un jūs darīt par ticības instrumentiem, mīlestības instrumentiem. Mani bērni, dzīvojiet saskaņā ar Evaņģēliju, dzīvojot ar žēlsirdīgo mīlestību pret savu tuvāko, bet jo īpaši – mīlestību pret Debesu Tēvu. Mani bērni, ne jau nejaušības dēļ jūs esat vienoti. Debesu Tēvs nesavieno cilvēkus nejauši. Mans Dēls runā uz jūsu dvēseli, es – uz jūsu sirdi. Kā Māte jums saku: nāciet kopā ar mani! Mīliet cits citu, lieciniet! Nebaidieties ar savu piemēru aizstāvēt patiesību, Dieva Vārdu, kas ir mūžīgs un nekad nemainās. Mani bērni, tam, kurš rīkojas žēlsirdīgās mīlestības un patiesības gaismā, Debesis vienmēr palīdz un viņš nav viens. Manas mīlestības apustuļi, lai apslēptība, mīlestība un prieks ir pazīmes, pēc kurām jūs vienmēr pazīs citu vidū. Es esmu ar jums. Paldies jums!

Read Previous

2019. gada 2. janvārī

Read Next

2019. gada 18. martā