ES AICINU JŪS JAUNAI DZĪVEI

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2019. gada 25. februārī
Mīļie bērni! Šodien es jūs aicinu uz jaunu dzīvi. Nav svarīgi, cik veci jūs esat, – atveriet savu sirdi Jēzum, kas jūs pārveidos šajā žēlastības laikā, un jūs tāpat kā daba piedzimsiet jaunai dzīvei Dieva mīlestībā, un jūs atvērsiet savu sirdi Debesīm un Debesu lietām. Es joprojām esmu ar jums, jo Dievs aiz mīlestības pret jums man to ir atļāvis. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!

Katoliskajā Baznīcā Marijai, Jēzus Mātei, ir īpaša vieta. Bez tā, ka dievbijīgā tauta daudzu gadsimtu gaitā pilnīgā paļāvībā lūgusi Viņas aizbildniecību, Viņai ir ierādīta neparasti augsta vieta arī oficiālajā Baznīcas Liturģijā. Baznīca piemin Mariju daudzos svētkos, svinībās un piemiņas dienās.

Kopš Baznīcas pirmsākumiem un līdz pat mūsu dienām Viņa ierodas un aicina mūs būt uzticīgiem Jēzum. Mēs Mariju ne vien godinām, bet arī aicinām palīdzēt. Jēzus mudina mūs lūgt Dievmāti un paļāvībā uz Viņas mīlestību ticēt Dievam. Piekalts krustā, uzrunājot savu mācekli Jāni, Jēzus pauž savu gribu: “Lūk, tava Māte!”. Bet Mātei Viņš saka: “Sieviete, lūk, Tavs dēls!” (Jn 19, 26)

Dievmātes patvērumā kā klēpī caur Jēzus iemiesošanos mēs visi esam kļuvuši par Jēzus miesas locekļiem, tādēļ Jēzus mūs visus velk pie sevis. Tādējādi mēs arī garīgi kļūstam par Marijas bērniem. Tas, kurš mīl Jēzu, mīlēs arī Mariju. Tas, kurš vēršas pie Marijas, tiks atvests pie Jēzus. Marija bez Jēzus ir parasta un nevarīga šīs pasaules sieviete. Caur Jēzu un Viņā Marija kļūst par debesu un zemes Karalieni, miera Karalieni.

Viņa aicina mūs, lai šajā mums dāvātajā laikā – gavēņa laikā, mēs, neatkarīgi no mūsu vecuma, piedzīvotu un izbaudītu sirds pārvēršanos.

Labvēlīgais Gavēņa laiks
Patiesi ir cīņas lauks.
Gavēņa laikā,
Esam aicināti ieiet tuksnesī,
Tāpat kā Jēzus…

Labvēlīgais gavēņa laiks patiesi ir cīņas lauks. Gavēņa laikā, esam aicināti ieiet tuksnesī, tāpat kā Jēzus, Kuru vadīja Gars un Kuru kārdināja sātans. Tuksnesī mēs ne uzreiz sastopam Dievu, dievišķo mierinājumu, pārvērtības, bet saduramies ar kārdinājumiem un pārbaudījumiem. Kā ļaunais mūs kārdina?

Visvairāk viņš mūs kārdina ar zemes labumiem, t.i. miesā. Viņš apgalvo, ka šīs pasaules bagātība un slava, kā arī miesa nodoti un pieder viņam. Tas, no kā mēs varam atteikties, mūs piesaista sātanam, tādēļ viņam ir vara pār mums. Par visu, ko tu par jebkādu cenu vēlies sasniegt un iegūt šeit virs zemes, tu ar savu dvēseli maksāsi sātanam. Ja esi pārdevis savu dvēseli, tad Lielā gavēņa laikā mums ir iespējams to izpirkt. Izpirkt iespējams, atsakoties no visa, t.i. iziet cauri Lielajam Gavēnim, apzinoties, ka nepieciešamības gadījumā esi gatavs pat nomirt, bet nepadoties. Tikai ar tādu apņēmību iespējams uzvarēt.

«…jūs, tāpat kā daba, atdzimstat jaunai dzīvei Dieva mīlestībā», mums saka Dievmāte. Lielā Gavēņa laiks daļēji sakrīt ar pavasara sākumu, kad daba mostas jaunai dzīvei.
Lielais Gavēnis ir Dievišķo sakņu atmodināšana mūsos. Tāpat kā nepieciešams apgriezt kokus un krūmus, lai tie nestu augļus, tāpat jāapgriež un jāattīra mūsu sirdis, lai tās varētu sazaļot. Jebkura apgriešana ir sāpīga, taču bez tās nav iespējams nest augļus.

Ļausim Dievmātei vadīt mūs uz brīvības un miera pieredzi, ko mums dāvā Augšāmceltais Jēzus!

Labvēlīgais Gavēņa laiks
Patiesi ir cīņas lauks.
Gavēņa laikā,
Esam aicināti ieiet tuksnesī,
Tāpat kā Jēzus…

LŪGŠANA: Jaunava Marija, Tu dzīvoji dzīvi, kas tik ļoti līdzīga mūsējai, iemāci mums nebaidoties atvērt savu sirdi Jēzum, lai piedzīvojam to Dievišķo atjaunotni, ko mums dod tikai Viņš. Izlūdz mums tādu brīvību un sirds tīrību, kāda piemīt Tev, jo Tu esi žēlastības pilnā. Tu esi svētīta, jo ticēji visam, ko teica Tev Kungs, izlūdz mums stipru ticību, lai arī mēs dienu no dienas dāvātu savu dzīvi Jēzum, lai mēs dzīvotu kā Dieva mīlēti un pateicīgi bērni. Āmen.

Ļubo Kurtovičs OFM

Read Previous

ATDZIMSTIET JAUNAI DZĪVEI

Read Next

Svētā krēsla īpašā sūtņa Henrika Hozera preses konference 2017. gada 5. aprīlī plkst. 16.00 Sv. Jāņa Pāvila II