2019. gada 2. jūnijā

Mīļie bērni! Tikai tīra un atvērta sirds jums palīdzēs patiesi iepazīt manu Dēlu, un visi, kas nepazīst Viņa mīlestību, to iepazīs ar jūsu starpniecību. Tikai pateicoties mīlestībai, jūs sapratīsiet, ka tā ir stiprāka par nāvi, jo patiesa mīlestība uzvarēja nāvi un panāca to, ka nāve vairs neeksistē. Mani bērni, piedošana ir cildenākais mīlestības veids. Jums, manas mīlestības apustuļiem, jālūdzas, lai jūs būtu garā stipri un spētu saprast un piedot. Jūs, manas mīlestības apustuļi, ar savu sapratni un piedošanu sniegsiet mīlestības un žēlsirdības piemēru. Spēt saprast un piedot – tā ir dāvana, kura jālūdz un jāglabā. Piedodot jūs apliecināt, ka protat mīlēt. Redziet, ar cik lielu mīlestību, sapratni, piedošanu un taisnīgumu jūs mīl Debesu Tēvs. Lūk, Viņš jums dāvā mani – jūsu sirds Māti. Un te nu es esmu jūsu vidū, lai dotu jums Mātes svētību, lai jūs aicinātu uz lūgšanu, gavēni, lai jums piekodinātu ticēt, cerēt, piedot, lūgties par saviem ganiem un pirmām kārtām – mīlēt bez mēra. Mani bērni, sekojiet man! Mans ceļš ir miera ceļš, mana Dēla ceļš. Tas ir ceļš, kas ved uz manas Sirds triumfu. Paldies jums!

Read Previous

30. JAUNIEŠU FESTIVĀLS

Read Next

Starptautiskā lūgšanu tikšanās Medžugorjes garā “Lūgšana par mieru” Aglonā 27.07.2019