8. STARPTAUTISKĀS GARĪGĀS ATJAUNOTNES DIENAS, VELTĪTAS DZĪVĪBAS AIZSARDZĪBAI

Notiks Medžugorjē no 2020. gada 20. līdz 23.maijam.

Ar dzīvības Māti: Garīgās atjaunotnes dienas ārstiem un medicīnas darbiniekiem, tiem, kas aizstāv dzīvību, lūgšanā par tiem, kas zaudējuši bērnu, cietuši apzinātas vai citādi pārtrauktas grūtniecības dēļ;  laulātiem pāriem, kas vēlas bērnus, pro–life kustības aktīvistiem. tiem, kas cietuši no vardarbības ģimenē, vientuļiem vecākiem, grūtniecēm…

Tēma: “Nāciet un redzēsiet” (Jņ 1, 39)

Dievmātes skolā

Programma

Trešdiena, 2020. gada 20.maijs
14.00 Dalībnieku reģistrācija
16.00 Ievadlekcija
17.00 Vakara lūgšanu programma: Rožukronis, Sv.Mise, lūgšana par dziedināšanu

Ceturtdiena, 2020. gada 21.maijs
09.00 Rīta lūgšana
Lekcija, liecības
14.00 Lūgšana Križevac kalnā
17.00 Vakara lūgšanu programma: Rožukronis, Sv.Mise,
Vissvētākā Sakramenta adorācija

Piektdiena, 2020. gada 22.maijs
07.00 Lūgšana Podbrdo (Parādīšanās) kalnā
09.30 Lekcija, liecības
12.00 Vissvētākā Sakramenta adorācija klusumā
15.00 Lekcija, liecības
17.00 Vakara lūgšanu programma: Rožukronis, Sv.Mise,
Krusta pagodināšana

Sestdiena, 2020. gada 23.maijs
09.00 Rīta lūgšana
09.30 Lekcija
10.30 Dalībnieku pieredzes apmaiņa
12.00 Noslēguma Sv.Mise

 

Lektors: t. Marinko Šakota OFM, Medžugorjes draudzes prāvests.

Marinko Šakota OFM dzimis 1968.gadā Čitlukā. Beidzis vispārizglītojošo skolu un Čitlukas vidusskolas pirmo klasi. Tad pieņēmis aicinājumu dzīvei franciskāņu kopienā un iestājies Franciskāņu seminārā Visokā. Tur beidzis 2.klasi, bet pārējās divas – jezuītu ģimnāzijā Dubrovnikos, par ko saņēmis diplomu. Franciskāņu habitu uzvilcis 1987. gada 15.jūlijā klosterī Humacā, kurā pēc tam pavadīja arī noviciāta gadu. Filosofijas un teoloģijas studijas uzsācis Sarajevā Franciskāņu teoloģijas institūtā (1989-1990), turpinājis Zagrebā Jezuītu skolā (1990-1992) un pabeidzis Fuldā (Vācijā) 1995.gadā, saņemot diplomu. Mūža solījumus salicis Široki Brijegā 1993.gadā. Iesvētīts par diakonu Zagrebā 1996. gadā, par priesteri – Frontlainā 1996. gadā. Pirmā kalpošanas vieta – franciskāņu klosteris Insbrukā, kur strādāja par asistentu vienu gadu. Pēc tam kalpoja kā garīgais palīgs Frontlainā un kapelāns Augsburgā. Trīs gadus kalpoja kā kapelāns Mostarā, pēc tam septiņus gadus bija Gradčinas draudzes prāvests. No 2010. gada jūnija turpinājis kalpojumu Medžugorjē: sākumā kā kapelāns, bet no 2013. gada jau ir draudzes prāvests.

Garīgās atjaunotnes dienas notiks ēkā, kas atrodas aiz baznīcas. Dalības maksa ir 40 EUR vienam cilvēkam.

Read Previous

Vēstījums Mirjanai Dragičevičai-Soldo 2020. gada 2. februārī

Read Next

9. STARPTAUTISKAIS SVĒTCEĻOJUMS BĒRNIEM AR ATTĪSTĪBAS TRAUCĒJUMIEM UN PIEAUGUŠAJIEM AR INVALIDITĀTI