JŪS GAIDA MŪŽĪBA

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2021. gada 25. septembrī
“Mīļie bērni! Lūdzieties, lieciniet un priecājieties kopā ar mani, jo Visaugstais turpina mani sūtīt, lai es jūs vestu pa svētuma ceļu. Paturiet prātā, bērniņi, ka dzīve ir īsa un jūs gaida mūžība, lai kopā ar visiem svētajiem jūs slavētu Dievu ar savu esamību. Bērniņi, neuztraucieties par laicīgām lietām, bet ilgojieties pēc Debesīm. Debesis būs jūsu mērķis, un jūsu sirdī valdīs prieks. Es esmu ar jums un jums visiem dodu savu Mātes svētību. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!”

Mēs bieži saskaramies ar sāpīgiem jautājumiem, ko rada pašreizējā situācija pasaulē. Mums jautā, ko Dieva Māte Medžugorjē saka par koronavīrusu, vakcināciju, testiem un ar to saistīto nekārtību un haosu.

Jaunava Marija koncentrē mūsu uzmanību uz mūžību. Viss, ko viņa saka šo dienu vēstījumā ir aicinājums līdzināties viņai. Fabris Hadžidžs kādā no savām grāmatām stāsta par to kā mākslinieki attēlo Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanu. Viņas skatiens ir vērsts uz Debesīm, bet zem viņas kājām ir čūska. Marija neskatās uz čūsku, viņa skatās uz Debesīm. Viņa uzvar ļaunumu, skatoties uz Debesīm. Viņas skatiens ir vērsts nevis uz cīņu ar ļaunumu, bet uz Dievu.

Dievmāte mūs aicina sekot viņai. Neskatoties uz visu, kas notiek apkārt, viņa aicina mūs pievērst skatienu Debesīm. Mūsu priekšā ir mūžība. Viss laicīgais ir pārejošs.

Jaunava Marija uzticīgi sekoja Jēzum, kurš vienmēr bija koncentrējies uz vissvarīgāko – atpazīt, ko vēlas Tēvs, un pildīt Viņa gribu. Dieva Māte dzīvoja tāpat, un tagad viņa to māca arī mums.

Vizionāri liecina, ka Dievmāte nāk priecīga un laimīga, jo Visuaugstais ļauj viņai parādīties mums, viņas bērniem, tik īpašā veidā. Tēvs Slavko Barbaričs bieži teica: “Visspēcīgākais Medžugorjes vēstījums ir tas, ka šeit caur savu parādīšanos ir klātesoša Jaunava Marija.”

Parādīšanos sākumā viņa sacīja: “Es atnācu, lai jums pateiktu, ka Dievs eksistē.” Tā nav tikai informācija. Tūkstošiem svētceļnieku var liecināt par to, kā Medžugorjē viņi saņēma Dieva mīlestības pieskārienu un kopā ar Mariju nostājās uz svētuma ceļa.

Šodien viņa atkārto to, ko esam dzirdējuši jau vairākkārt: dzīve ir īsa, jūs gaida mūžība, neuztraucieties par laicīgo, ilgojieties pēc Debesīm, jūsu mērķis ir Debesis.

Šajās dienās ar jaunu apņēmību centīsimies izdzīvot šo brīdi kopā ar Dievu un mīlēt. Pat šobrīd Marija nevēlas no mums neiespējamo. Viņa mums parāda līdzekļus, sakot: lūdzieties, gavējiet, katru dienu pārdomājiet Svētos Rakstus, katru mēnesi ejiet uz svēto grēksūdzi, bieži pieņemiet Svēto Komūniju.

Tas ir svētuma ceļš kopā ar Mariju. Iesim kopā ar viņu, viņa mūs droši izvedīs cauri šim nemiera pilnajam laikam.

Lūgšana: Debesu Tēvs, mēs Tev pateicamies par to, ka Tu joprojām ļauj Marijai nākt pie mums. Marija, palīdzi mums kļūt svētajiem, kas iekaro Debesis, pilnībā paļaujoties uz tevi. Palīdzi mums neieslīgt laicīgajās rūpēs, bet nepārtraukti vērst savu skatu uz mūžību. Mēs veltījam sevi tev, lai kopā ar mums un caur mums piepildītos tavi plāni un nodomi. Āmen.

Terēze Gažiova

Read Previous

KĀ DIEVS DZIEDINĀJA MŪSU LAULĪBU

Read Next

10.DIENA. PATRIARHU GAISMA, LŪDZ PAR MUMS