KOPĀ AR MARIJU BŪT MODRIEM UN LABIEM

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2022.gada 25.janvārī
“Mīļie bērni! Šodien es jūs aicinu atgriezties pie personiskās lūgšanas. Bērniņi, neaizmirstiet, ka sātans ir stiprs un vēlas sev piesaistīt pēc iespējas vairāk dvēseļu. Tāpēc esiet modri lūgšanā un apņēmīgi labajā. Es esmu ar jums un jūs visus svētīju ar savu Mātes svētību. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!”

No Debesu perspektīvas Marija mums vienkārši un skaidri pasaka to, kas notiek uz zemes: “…neaizmirstiet, ka sātans ir stiprs un vēlas sev piesaistīt pēc iespējas vairāk dvēseļu.” Viņa mums dod trīs līdzekļus, lai tam pretotos, – lūgšanu, labus darbus un savu Mātes svētību.

Kad viņa mūs aicina uz personīgo lūgšanu, Rožukroņa lūgšana, protams, pieder viņai. Viņa teica: “Es jums dodu visstiprāko ieroci pret sātanu.” Nemiera, baiļu, kārdinājumu brīžos viņa ieliek mūsu rokās rožukroni. “Ar Rožukroni jūs atvairīsiet visus triecienus, kurus ļaunais gars cenšas vērst pret katolisko Baznīcu. Visi priesteri, lūdzieties Rožukroņa lūgšanu! Veltiet laiku Rožukronim!” (25.06.1985.)
“Tāpēc, mīļie bērni, nebīstieties! Jūs esat Dieva bērni, un jūs sargā Dievs, un, ja jūs lūdzaties, ļaunais gars nekādi nespēj jums kaitēt.

Lūdzieties! Un lai rožukronis vienmēr ir jūsu rokā kā zīme ļaunajam garam, ka jūs piederat man.” (25.02.1988.) “Kad esat noguruši vai slimi, kad nezināt, kāda jēga jūsu dzīvei, ņemiet rožukroni un lūdzieties. Lūdzieties, līdz lūgšana jums kļūst par priecīgu tikšanos ar jūsu Pestītāju.” (25.04.2001.) “Šodien es jūs īpaši aicinu ar lūgšanu stāties pretī ļaunajam garam. Tagad, kad jūs zināt, ka ļaunais gars darbojas, tas vēlas darboties ar vēl lielāku spēku. Mīļie bērni, apbruņojieties cīņai un ar rožukroni rokā sakaujiet to!” (08.08.1985.) “Lūdziet, lai jūs varētu kļūt par dievišķās gaismas apustuļiem šajā tumsas un bezcerības laikā. Šis ir laiks, kad jūs tiekat pārbaudīti. Ar rožukroni rokās un mīlestību sirdī ejiet kopā ar mani.” (02.03.2012.)

Otrs līdzeklis: būt apņēmīgiem labajā. Katru dienu mēs saskaramies ar pieaugošu spriedzi. Gaisā virmo slimību un kara briesmas. Mēs tik viegli paslīdam un pievienojamies satrauktajam pūlim. Mūsu cilvēciskā daba ir vairāk tendēta uz ļauno, nevis uz labo. Mēs tādi esam… Marija, tāpat kā Jēzus Evaņģēlijā, aicina uz ļaunu atbildēt ar labu: “Un kas tev sit pa vienu vaigu, tam pagriez arī otru! Un tam, kas ņem tavu mēteli, neliedz arī svārkus!” (Lk 6, 29)

Svētais Pēteris raksta: “Tomēr visam tuvojas gals. Tāpēc esiet saprātīgi un modri lūgšanās! Bet vairāk par visu pastāvīgi mīliet viens otru, jo mīlestība apklāj grēku daudzumu!” (1 Pēt 4, 7-8)

Lai būtu labiem, mums ir jāsadraudzējas ar to, kas ir vienīgais labums. Uzlūkot Jēzus piemēru, tikt piepildītam ar Viņa vārdu – tā ir personīgā lūgšana. Marija to vislabāk mantoja šeit uz zemes. Ieklausīsimies viņas mātišķajos padomos un vēstījumos.

1986. g. 31. jūlijā viņa mums teica: “Lai jūsu vienīgais darbarīks vienmēr ir mīlestība. Ar mīlestību vērsiet par labu visu to, ko sātans grib iznīcināt un piesavināties. Tikai tā jūs pilnībā piederēsiet man, un es varēšu jums palīdzēt.” “…esiet drosmīgi un nepadodieties, jo labais, pat visniecīgākais, pat visniecīgākā mīlestības zīme, uzvar ļauno, kas kļūst aizvien pamanāmāks. Mani bērni, paklausiet man, lai labais uzvarētu…” (02.10.2018.) “Šīs ir dienas, kad jums sirdī jāpieņem lēmums izvēlēties Dievu, izvēlēties mieru un labestību. Lai ikkatrs naids un skaudība attālinās no jūsu sirds, no jūsu domām un lai iemājo jūsos tikai mīlestība uz Dievu un līdzcilvēkiem.” (25.01.1993.) “Bērniņi, sakiet katram cilvēkam: “Es vēlu tev labu,”– un viņš jums atbildēs ar labu un labais, bērniņi, iemājos ikviena cilvēka sirdī.” (25.12.1997.) “…šodien aicinu jūs uz īpašu lūgšanu. Salieciet labo darbu upurus, lūdzot pasaulei mieru. Sātans ir stiprs un ar visiem saviem spēkiem grib iznīcināt to mieru, kurš nāk no Dieva.” (25.10.1990.)

Trešais līdzeklis mūsu aizsardzībai pret sātana darbiem ir Marijas tuvums un viņas Mātes svētība. Vizionāri liecina, ka Marija vienmēr nāk priecīga un laimīga, jo viņai ir ļauts nākt un mūs aizsargāt. Ikreiz, kad veltījam sevi viņai, mēs atrodamies zem viņas izstieptajām rokām, kas mūs svētī un sargā. Viņa ir tā, caur kuru nāk uzvara. Tie, kas steidzas viņas patvērumā, nekad nebūs vīlušies. Lūk, ko mums māca Baznīcas lūgšanas vārdi: “Ak, atceries, Vismaigākā Jaunava Marija – nav dzirdēts, ka palīdzību nebūtu saņēmis tas, kurš ir vērsies pie tevis ar lūgšanu…”

Svēto pulki Debesīs, svētceļnieki, kas bijuši Medžugorjē un paslēpušies viņas Bezvainīgajā Sirdī, liecina par viņas vareno aizsardzību. Kad mēs tuvojamies Marijai, tad labais uzvar ļauno.

Lūgšana: Nodosim sevi Viņas aizbildniecībā caur Sv. Jāņa Bosko lūgšanu: “Ak, Marija, Visuspēcīgā Jaunava, Varenā un cildenā Baznīcas Aizstāve, Brīnumainā kristiešu Palīdze, spēcīga kā armija, gatava aizsardzībai. Tu pati iznīcināji visas pasaules ķecerības, skumjās un cīņās, bezcerīgās situācijās pasargā mūs no ienaidnieka, bet nāves stundā uzņem mūs Debesīs. Amen.

Terēze Gažiova

Read Previous

DIEVS VIENMĒR DOD VAIRĀK

Read Next

ATGRIEZIETIES PIE PERSONISKāS LŪGŠANAS