ES DZIRDU JŪSU LŪGŠANAS PAR MIERU

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2022. gada 25. martā
“Mīļie bērni! Es dzirdu jūsu lūgumus un lūgšanas par mieru. Sātans gadiem ilgi ir cīnījies par karu. Tāpēc Dievs mani sūtīja pie jums, lai es jūs vadītu pa svētuma ceļu, jo cilvēce atrodas krustcelēs. Es jūs aicinu: atgriezieties pie Dieva un Dieva baušļiem, lai jums klātos labi uz zemes un jūs izkļūtu no šīs krīzes, kurā esat nonākuši tāpēc, ka neklausāt Dievu, kas jūs mīl un vēlas glābt un vadīt uz jaunu dzīvi. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!”

Pēc tam, kad Svētais tēvs Krieviju, Ukrainu un visu pasauli veltīja Bezvainīgajai Sirdij, Dievmāte Medžugorjē it kā atbildēja: “Es dzirdu jūsu lūgumus un lūgšanas par mieru.” Var teikt, ka 2022. gada 25. martā visa pasaule no jauna patvērās viņas Sirdī.

Marija ir kopā ar mums un, katru dienu parādoties Medžugorjē, mums palīdz. Svētais Jānis Pāvils II savā enciklikā Redemptoris Mater runā par mariānisko laiku, par Jaunavas Marijas kā Mātes lomu, ko viņa izdzīvo kopā ar karojošo Baznīcu.

Kungs mums piedāvā viņas Bezvainīgo Sirdi kā drošu aizsardzību un patvērumu. Fatimā māsai Lūcijai viņa sacīja: “Mana Bezvainīgā Sirds būs jūsu patvērums un ceļš, kas jūs atvedīs pie Dieva.”

Liela pateicība Debesīm, ka viņa vēl joprojām nāk pie mums Medžugorjē. Kad mēs cenšamies dzīvot saskaņā ar viņas vēstījumiem, mēs varam sajust viņas spēcīgo aizbildniecību, vadību un aizsardzību, lai arī kur mēs atrastos.

Kā liecina vizionāri, šajā laikā Jaunava Marija atnāk klusumā un lūgšanā. Viņa ir mūsu paraugs. Mīlestība nerada troksni, kā to dara ļaunums. “Mīlestība ir pacietīga, laipna; mīlestība nav skaudīga, tā nerīkojas nekautrīgi, nav uzpūtīga, Tā nav godkārīga, nedzenas pēc sava, tā nedusmojas, tā nedomā ļaunu. Tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību. Tā panes visu, tā tic visu, visu cerē, visu pacieš,” raksta svētais Pāvils vēstulē korintiešiem.

Pēdējais vārds pieder mīlestībai. Kad Marija mūs aicina atgriezties pie Dieva baušļiem, tas ir aicinājums atgriezties pie mīlestības. Mīlēt vienam otru kā Jēzus mūs ir mīlējis.

Sātans vairāku gadu garumā vēlas karu, bet Marija mūs māca uzvarēt Viņā ar labu — kā Jēzus. Viņas Bezvainīgās Sirds ceļš uz uzvaru ir mūsu personīgā atgriešanās. Cita ceļa nav. Jo uz zemes būs vairāk labu siržu, jo drīzāk tā uzvarēs.

Krustcelēs, kur šobrīd atrodas visa pasaule, ir tikai divas iespējas: labais vai ļaunais.

Pēc pieredzes mēs zinām, ka, lai pieņemtu lēmumu, svarīgi zināt mērķi. Marija mums tiek dota no Debesīm, lai palīdzētu izdarīt pareizo izvēli. Dievs sūta viņu pie mums, lai izvestu mūs no šīs krīzes ar uzstājīgu aicinājumu: “Atgriezieties pie Dieva un Dieva baušļiem, lai jums klātos labi uz zemes.”

Mēs visi vēlamies, lai mums klātos labi, un mēs to sagaidām no citiem. Sāksim ar sevi! Labs cilvēks no laba dārguma iegūst labas lietas, bet ļauns cilvēks no ļauna dārguma iegūst ļaunu.

Kā mūs māca Marija, daudz no tā, kas notiks, ir atkarīgs no mūsu lūgšanas un personīgās atgriešanās. Atcerēsimies, kā 2014. gada Ziemassvētkos viņa parādījās ar Bērniņu Jēzu uz rokām un Viņš teica: “ Es esmu jūsu miers, dzīvojiet saskaņā ar maniem baušļiem.”
Marijas vēstījumos vienmēr atbalsojas Jēzus vārdi:

“Dievs jums devis žēlastību dzīvot un aizsargāt visu labo, kas ir jūsos un ap jums, un mudināt citus kļūt labākiem un svētākiem; taču sātans neguļ un ar modernisma palīdzību jūs novirza uz savu ceļu un vada pa to. Tāpēc, bērniņi, mīlestībā pret manu Bezvainīgo Sirdi mīliet Dievu vairāk par visu un dzīvojiet saskaņā ar Viņa baušļiem. Tādējādi jūsu dzīvei būs jēga un miers valdīs virs zemes.” (25.05.2010). “Bērniņi, dzīvojiet Debesīs šeit, virs zemes, lai jūs justos labi; un lai Dieva baušļi ir gaisma jūsu ceļā.” (25.07.2018). Klausīsim Mariju, un tad Dievs mūs izglābs un caur sevi ievedīs mūs jaunā dzīvē.

Lūgšana: Pateicamies tev, Marija, ka tu uzklausi mūsu lūgumus un lūgšanas par mieru. Piekļauj mūs pie sevis, Bezvainīgā Jaunava Marija. Palīdzi mums dzīvot saskaņā ar Dieva baušļiem, lai mums klātos labi uz zemes tā, kā tu to vēlies. Lai mūs nekad nepārstāj iedvesmot tavs piemērs. Palīdzi mums savas ciešanas apslēpt mīlestībā, kā to darīji tu. Kopā ar tevi mēs lūdzamies par tiem, kuri lemj cilvēku likteņus un kuru sirdīs ir karš. Palīdzi cilvēcei ieklausīties tavā aicinājumā: “Atgriezieties pie Dieva un Dieva baušļiem.” Āmen.

Terēze Gažiova

Read Previous

ATGRIZIETIES PIE DIEVA

Read Next

33 DIENU GARĪGO VINGRINĀJUMU AUGĻI