1. Galvenā
  2. 33 DIENU SAGATAVOŠANĀS SEVIS VELTĪŠANAI SVĒTAJAM JĀZEPAM

Kategorijas: 33 DIENU SAGATAVOŠANĀS SEVIS VELTĪŠANAI SVĒTAJAM JĀZEPAM

33 DIENU SAGATAVOŠANĀS SEVIS VELTĪŠANAI SVĒTAJAM JĀZEPAM
15.DIENA. SVĒTĀS ĢIMENES GALVA, LŪDZ PAR MUMS

15.DIENA. SVĒTĀS ĢIMENES GALVA, LŪDZ PAR MUMS

“Jēzus un Marija ne tikai pakļāva savu gribu Jāzepam, jo viņš bija Svētās Ģimenes galva, bet arī mīlestībā atdeva viņam savas sirdis.” Sv. Pēteris Juliāns Eimards “Jāzeps ģimeņu galvām ir brīnišķīgs tēva modrības un rūpju…

33 DIENU SAGATAVOŠANĀS SEVIS VELTĪŠANAI SVĒTAJAM JĀZEPAM
14.DIENA. RŪPĪGAIS KRISTUS AIZSARGĀTĀJS, LŪDZ PAR MUMS

14.DIENA. RŪPĪGAIS KRISTUS AIZSARGĀTĀJS, LŪDZ PAR MUMS

“Viņš [svētais Jāzeps] aizsargā un šajā zemes ceļā pavada tos, kas viņu godina, tāpat kā aizsargāja un pavadīja Jaundzimušo Jēzu un Jēzus Bērnu.” Sv. Hosemarija Eskriva “Mūsu nākotne ir Jāzepa rokās. Jāzeps, sava Kunga sargātājs…

33 DIENU SAGATAVOŠANĀS SEVIS VELTĪŠANAI SVĒTAJAM JĀZEPAM
13.DIENA. DIEVA DĒLA UZTURĒTĀJS, LŪDZ PAR MUMS

13.DIENA. DIEVA DĒLA UZTURĒTĀJS, LŪDZ PAR MUMS

“Svētā Jāzepa būšana vīra un aizbildņa statusā liecina par tēvišķības tikumu.” God. Džozefs Mindsenti “Lai gan tu [svētais Jāzeps] nebiji vajadzīgs [bērna] ieņemšanas un piedzimšanas brīdī, tu būsi vajadzīgs, lai rūpētos par Viņu kā tēvs,…

33 DIENU SAGATAVOŠANĀS SEVIS VELTĪŠANAI SVĒTAJAM JĀZEPAM
12.DIENA. ŠĶĪSTAIS JAUNAVAS SARGĀTĀJS, LŪDZ PAR MUMS

12.DIENA. ŠĶĪSTAIS JAUNAVAS SARGĀTĀJS, LŪDZ PAR MUMS

“Bija nepieciešams, lai Dieva apredzība uzticētu viņu [Mariju] patiesi tīra cilvēka gādībai un aizsardzībai.” Sv. Francisks no Sales “Jāzepam, taisnīgam vīram, bija lemts kļūt par Dieva noslēpumu kalpu, ģimenes tēvu (paterfamilias) un svētnīcu, kas ir…

33 DIENU SAGATAVOŠANĀS SEVIS VELTĪŠANAI SVĒTAJAM JĀZEPAM
11.DIENA. DIEVMĀTES LĪGAVAINIS, LŪDZ PAR MUMS

11.DIENA. DIEVMĀTES LĪGAVAINIS, LŪDZ PAR MUMS

“Cik daudz viņam [svētajam Jāzepam] vajadzēja lūgties, lai iepazītu un arvien vairāk mīlētu savu bezvainīgo sievu.” Svētīgais Gabriels Marija Allegra “Svētais Jāzeps bija Jaunavas Marijas saderinātais. Tāpat kā viņš, katrs tēvs saprot, ka viņa sievā…

33 DIENU SAGATAVOŠANĀS SEVIS VELTĪŠANAI SVĒTAJAM JĀZEPAM
10.DIENA. PATRIARHU GAISMA, LŪDZ PAR MUMS

10.DIENA. PATRIARHU GAISMA, LŪDZ PAR MUMS

“Man patīk saukt svēto Jāzepu par kristiešu un Dieva izredzēto patriarhu! Kā mēs varētu atņemt šo goda nosaukumu tam, kuram ir tik svarīga loma mūsu garīgās atdzimšanas noslēpumā.” Svētīgais Viljams Džozefs Šaminada “Iedomājieties visu seno…

33 DIENU SAGATAVOŠANĀS SEVIS VELTĪŠANAI SVĒTAJAM JĀZEPAM
9.DIENA. SLAVAS PILNAIS DĀVIDA CILTSBĒRNS, LŪDZ PAR MUMS

9.DIENA. SLAVAS PILNAIS DĀVIDA CILTSBĒRNS, LŪDZ PAR MUMS

“Dievs parūpējās, lai Jāzeps piedzimtu karaliskā ģimenē: Viņš vēlējās, lai viņš jau būtu augstdzimušais saskaņā ar zemes augstdzimtību. Viņa dzīslās plūda Dāvida, Zālamana un visu jūdu ķēniņu asinis.” Sv. Pēteris Juliāns Eimards “Jāzepa un Marijas…

33 DIENU SAGATAVOŠANĀS SEVIS VELTĪŠANAI SVĒTAJAM JĀZEPAM
8.DIENA. SVĒTAIS JĀZEP, LŪDZ PAR MUMS

8.DIENA. SVĒTAIS JĀZEP, LŪDZ PAR MUMS

“Kā Jaunās Derības sākumā, tā arī Vecās Derības sākumā mēs redzam laulātus pārus. Bet, lai gan Ādams un Ieva bija pasaulē izlietā ļaunuma avots, Jāzeps un Marija ir tā virsotne, no kuras svētums izplatās pa…

33 DIENU SAGATAVOŠANĀS SEVIS VELTĪŠANAI SVĒTAJAM JĀZEPAM
7.DIENA. SVĒTĀ MARIJA, LŪDZ PAR MUMS

7.DIENA. SVĒTĀ MARIJA, LŪDZ PAR MUMS

“Visi kristieši pieder svētajam Jāzepam, jo viņam piederēja Jēzus un Marija.” Sv. Leonards Port-Moris “Marijas kalpam būs maiga cieņa pret svēto Jāzepu, un ar savu dievbijīgo cieņu un mīlestību viņš būs pelnījis šī lielā svētā…

33 DIENU SAGATAVOŠANĀS SEVIS VELTĪŠANAI SVĒTAJAM JĀZEPAM
6.DIENA. SVĒTĀ TRĪSVIENĪBA, VIENS VIENĪGS DIEVS, APŽĒLOJIES PAR MUMS

6.DIENA. SVĒTĀ TRĪSVIENĪBA, VIENS VIENĪGS DIEVS, APŽĒLOJIES PAR MUMS

“Viņš [svētais Jāzeps] ir Svētās Ģimenes galva, trīsvienības tēvs šeit uz zemes, kas ir tik līdzīga Svētajai Trīsvienībai Debesīs.” Sv. Pēteris Juliāns Eimards “Nav šaubu, ka svētais Jāzeps bija apveltīts ar visām dāvanām un žēlastībām,…