1. Galvenā
  2. 33 DIENU SAGATAVOŠANĀS SEVIS VELTĪŠANAI SVĒTAJAM JĀZEPAM

Kategorija: 33 DIENU SAGATAVOŠANĀS SEVIS VELTĪŠANAI SVĒTAJAM JĀZEPAM

33 DIENU SAGATAVOŠANĀS SEVIS VELTĪŠANAI SVĒTAJAM JĀZEPAM
27.DIENA. ĢIMENES ATBALSTS, LŪDZ PAR MUMS

27.DIENA. ĢIMENES ATBALSTS, LŪDZ PAR MUMS

“Tiem, kuri sevi velta lūgšanai, vajadzētu pagodināt svēto Jāzepu. Kā gan mēs varam pārdomāt Eņģeļu Karalienes ciešanas pārbaudījumos un sērās, kad Viņa rūpējās par mazo Jēzu, nepasakoties svētajam Jāzepam par kalpošanu Dievišķajam Zīdainim un Viņa…

33 DIENU SAGATAVOŠANĀS SEVIS VELTĪŠANAI SVĒTAJAM JĀZEPAM
26.DIENA. JAUNAVU SARGS, LŪDZ PAR MUMS

26.DIENA. JAUNAVU SARGS, LŪDZ PAR MUMS

“Es lūdzu svētajam Jāzepam, lai viņš mani sargātu. Mana cieņa pret viņu jau no bērnības bija saistīta ar manu mīlestību pret Vissvētāko Jaunavu Mariju. Katru dienu es lūdzos: “Ak, svētais Jāzep, tēvs un jaunavu aizstāvi,…

33 DIENU SAGATAVOŠANĀS SEVIS VELTĪŠANAI SVĒTAJAM JĀZEPAM
25.DIENA. MĀJAS DZĪVES KOŠUMS, LŪDZ PAR MUMS

25.DIENA. MĀJAS DZĪVES KOŠUMS, LŪDZ PAR MUMS

“Jāzeps mīlēja Jēzu kā tēvs mīl savu dēlu, un parādīja viņam mīlestību, dodot viņam visu labāko, kas viņam bija.” Sv. Hosemarija Eskriva “Jūs esat pasaules gaisma. Pilsēta, kas celta kalnā, nav paslēpjama. Tāpat, iededzinājis sveci,…

33 DIENU SAGATAVOŠANĀS SEVIS VELTĪŠANAI SVĒTAJAM JĀZEPAM
24.DIENA. STRĀDNIEKU PRIEKŠZĪME, LŪDZ PAR MUMS

24.DIENA. STRĀDNIEKU PRIEKŠZĪME, LŪDZ PAR MUMS

“Darbnīcā, kur svētais Jāzeps kopā ar Jēzu praktizēja savu amatu, viņš pietuvināja cilvēka darbu izpirkšanas noslēpumam.” Sv. Jānis Pāvils II “Lūgsim svēto Jāzepu palīdzēt mums paļauties uz mūsu Kungu.” Sv. Pēteris Juliāns Eimards SVĒTĀ JĀZEPA…

33 DIENU SAGATAVOŠANĀS SEVIS VELTĪŠANAI SVĒTAJAM JĀZEPAM
23.DIENA. NABADZĪBAS MĪLĒTĀJ, LŪDZ PAR MUMS

23.DIENA. NABADZĪBAS MĪLĒTĀJ, LŪDZ PAR MUMS

“Es tiešām nešaubos, ka neskaitāms skaits eņģeļu izbrīnā un pielūgsmē pulcējās šajā nabadzīgajā darbnīcā, lai apbrīnotu tā cilvēka pazemību, kurš sargāja dārgo Dievišķo Bērnu un strādāja galdnieka darbu, lai atbalstītu Dēlu un Māti, par kuriem…

33 DIENU SAGATAVOŠANĀS SEVIS VELTĪŠANAI SVĒTAJAM JĀZEPAM
22.DIENA. PACIETĪBAS SPOGULI, LŪDZ PAR MUMS

22.DIENA. PACIETĪBAS SPOGULI, LŪDZ PAR MUMS

“Izraēla ziedam [svētajam Jāzepam] piemita Ābrahāma ticība, Dāvida pēcteča dievbijība, praviešu gudrība, varonīgāka pacietība nekā Ījaba un Tobija pacietība un lielāka dedzība nekā Elijas dedzība Dieva godam.” Svētīgais Gabriels Marija Allegra “[Svēto Jāzepu] nevarēja izsist…

33 DIENU SAGATAVOŠANĀS SEVIS VELTĪŠANAI SVĒTAJAM JĀZEPAM
21.DIENA. SVĒTAIS JĀZEP, UZTICĪGAIS DIEVA KALPS, LŪDZ PAR MUMS

21.DIENA. SVĒTAIS JĀZEP, UZTICĪGAIS DIEVA KALPS, LŪDZ PAR MUMS

“Baznīca apbrīno svētā Jāzepa ticības vienkāršību un dziļumu.” Sv. Jānis Pāvils II “Jāzeps bija neparasti dievbijīgs: viņš daudz lūdzās par Mesijas atnākšanu.” Svētīgā Anna Katrīna Emmeriha “Šodien Baznīcai ir vajadzīga svētā Jāzepa nesatricināmā ticība, lai…

33 DIENU SAGATAVOŠANĀS SEVIS VELTĪŠANAI SVĒTAJAM JĀZEPAM
20.DIENA. SVĒTAIS JĀZEP, DIEVAM VIENMĒR PAKLAUSĪGAIS, LŪDZ PAR MUMS

20.DIENA. SVĒTAIS JĀZEP, DIEVAM VIENMĒR PAKLAUSĪGAIS, LŪDZ PAR MUMS

“Ja vēlaties iepazīt svētā Jāzepa paklausību, atcerieties, kā naktī, paklausot eņģeļa balsij, viņš cēlās un, neskatoties uz izsalkumu, zaudējumiem un aukstumu, devās uz Ēģipti, kur dzīvoja sarežģītu dzīvi līdz brīdim, kad saņēma jaunu pavēli no…

33 DIENU SAGATAVOŠANĀS SEVIS VELTĪŠANAI SVĒTAJAM JĀZEPAM
19.DIENA. SVĒTAIS JĀZEP, DROŠSIRDĪGAIS VĪRS, LŪDZ PAR MUMS

19.DIENA. SVĒTAIS JĀZEP, DROŠSIRDĪGAIS VĪRS, LŪDZ PAR MUMS

“[Svētais Jāzeps] nomira šai pasaulei un savai miesai tik lielā mērā, ka negribēja neko citu kā vien debešķīgo.” Svētā Brigita no Zviedrijas “Ak, Jāzep, šķīstais Jēzus tēvs, patiesais Jaunavas Marijas līgavaini, no dienas dienā lūdz…

33 DIENU SAGATAVOŠANĀS SEVIS VELTĪŠANAI SVĒTAJAM JĀZEPAM
18.DIENA. SVĒTAIS JĀZEP, GUDRĪBAS PIEMĒRS, LŪDZ PAR MUMS

18.DIENA. SVĒTAIS JĀZEP, GUDRĪBAS PIEMĒRS, LŪDZ PAR MUMS

“Cik daudz godprātības bija nepieciešams Dieva audzināšanā, kurš kļuva par bērnu un vēlējās trīsdesmit gadus būt paklausīgs svētajam Jāzepam.” Svētīgais Viljams Džozefs Šaminada “Apdomība ir tikums, kas palīdz saprātam jebkuros apstākļos atklāt mūsu patieso labumu…