1. Galvenā
  2. 33 DIENU SAGATAVOŠANĀS SEVIS VELTĪŠANAI SVĒTAJAM JĀZEPAM

Kategorija: 33 DIENU SAGATAVOŠANĀS SEVIS VELTĪŠANAI SVĒTAJAM JĀZEPAM

33 DIENU SAGATAVOŠANĀS SEVIS VELTĪŠANAI SVĒTAJAM JĀZEPAM
22.DIENA. PACIETĪBAS SPOGULI, LŪDZ PAR MUMS

22.DIENA. PACIETĪBAS SPOGULI, LŪDZ PAR MUMS

“Izraēla ziedam [svētajam Jāzepam] piemita Ābrahāma ticība, Dāvida pēcteča dievbijība, praviešu gudrība, varonīgāka pacietība nekā Ījaba un Tobija pacietība un lielāka dedzība nekā Elijas dedzība Dieva godam.” Svētīgais Gabriels Marija Allegra “[Svēto Jāzepu] nevarēja izsist…

33 DIENU SAGATAVOŠANĀS SEVIS VELTĪŠANAI SVĒTAJAM JĀZEPAM
21.DIENA. SVĒTAIS JĀZEP, UZTICĪGAIS DIEVA KALPS, LŪDZ PAR MUMS

21.DIENA. SVĒTAIS JĀZEP, UZTICĪGAIS DIEVA KALPS, LŪDZ PAR MUMS

“Baznīca apbrīno svētā Jāzepa ticības vienkāršību un dziļumu.” Sv. Jānis Pāvils II “Jāzeps bija neparasti dievbijīgs: viņš daudz lūdzās par Mesijas atnākšanu.” Svētīgā Anna Katrīna Emmeriha “Šodien Baznīcai ir vajadzīga svētā Jāzepa nesatricināmā ticība, lai…

33 DIENU SAGATAVOŠANĀS SEVIS VELTĪŠANAI SVĒTAJAM JĀZEPAM
20.DIENA. SVĒTAIS JĀZEP, DIEVAM VIENMĒR PAKLAUSĪGAIS, LŪDZ PAR MUMS

20.DIENA. SVĒTAIS JĀZEP, DIEVAM VIENMĒR PAKLAUSĪGAIS, LŪDZ PAR MUMS

“Ja vēlaties iepazīt svētā Jāzepa paklausību, atcerieties, kā naktī, paklausot eņģeļa balsij, viņš cēlās un, neskatoties uz izsalkumu, zaudējumiem un aukstumu, devās uz Ēģipti, kur dzīvoja sarežģītu dzīvi līdz brīdim, kad saņēma jaunu pavēli no…

33 DIENU SAGATAVOŠANĀS SEVIS VELTĪŠANAI SVĒTAJAM JĀZEPAM
19.DIENA. SVĒTAIS JĀZEP, DROŠSIRDĪGAIS VĪRS, LŪDZ PAR MUMS

19.DIENA. SVĒTAIS JĀZEP, DROŠSIRDĪGAIS VĪRS, LŪDZ PAR MUMS

“[Svētais Jāzeps] nomira šai pasaulei un savai miesai tik lielā mērā, ka negribēja neko citu kā vien debešķīgo.” Svētā Brigita no Zviedrijas “Ak, Jāzep, šķīstais Jēzus tēvs, patiesais Jaunavas Marijas līgavaini, no dienas dienā lūdz…

33 DIENU SAGATAVOŠANĀS SEVIS VELTĪŠANAI SVĒTAJAM JĀZEPAM
18.DIENA. SVĒTAIS JĀZEP, GUDRĪBAS PIEMĒRS, LŪDZ PAR MUMS

18.DIENA. SVĒTAIS JĀZEP, GUDRĪBAS PIEMĒRS, LŪDZ PAR MUMS

“Cik daudz godprātības bija nepieciešams Dieva audzināšanā, kurš kļuva par bērnu un vēlējās trīsdesmit gadus būt paklausīgs svētajam Jāzepam.” Svētīgais Viljams Džozefs Šaminada “Apdomība ir tikums, kas palīdz saprātam jebkuros apstākļos atklāt mūsu patieso labumu…

33 DIENU SAGATAVOŠANĀS SEVIS VELTĪŠANAI SVĒTAJAM JĀZEPAM
17.DIENA. SVĒTAIS JĀZEP, ŠĶĪSTĪBAS PARAUGS, LŪDZ PAR MUMS

17.DIENA. SVĒTAIS JĀZEP, ŠĶĪSTĪBAS PARAUGS, LŪDZ PAR MUMS

“Kurš gan var saprast, cik lielam bija jābūt [svētā Jāzepa] šķīstības tikumam, ja Mūžīgais Tēvs izvēlējās viņu par aizstāvi, vai drīzāk, līdzdalībnieku Marijas nevainībā?” Sv. Francisks no Sales “Lai Dievs uzlūkotu mūsu lūgšanas un dāsni…

33 DIENU SAGATAVOŠANĀS SEVIS VELTĪŠANAI SVĒTAJAM JĀZEPAM
16.DIENA. SVĒTAIS JĀZEP, TAISNĪGAIS VĪRS, LŪDZ PAR MUMS

16.DIENA. SVĒTAIS JĀZEP, TAISNĪGAIS VĪRS, LŪDZ PAR MUMS

“Svētais Jāzeps nopelnīja tiesības tikt saukts par “taisnīgo”, jo iemieso sevī kristīgās taisnības dzīvu attēlu, kas būtu jāiedzīvina sabiedriskajā dzīvē.” Pāvests Pijs X “Jāzeps bija vienkāršs cilvēks, kuram Dievs uzticēja darīt lielas lietas. Viņam izdevās…

33 DIENU SAGATAVOŠANĀS SEVIS VELTĪŠANAI SVĒTAJAM JĀZEPAM
15.DIENA. SVĒTĀS ĢIMENES GALVA, LŪDZ PAR MUMS

15.DIENA. SVĒTĀS ĢIMENES GALVA, LŪDZ PAR MUMS

“Jēzus un Marija ne tikai pakļāva savu gribu Jāzepam, jo viņš bija Svētās Ģimenes galva, bet arī mīlestībā atdeva viņam savas sirdis.” Sv. Pēteris Juliāns Eimards “Jāzeps ģimeņu galvām ir brīnišķīgs tēva modrības un rūpju…

33 DIENU SAGATAVOŠANĀS SEVIS VELTĪŠANAI SVĒTAJAM JĀZEPAM
14.DIENA. RŪPĪGAIS KRISTUS AIZSARGĀTĀJS, LŪDZ PAR MUMS

14.DIENA. RŪPĪGAIS KRISTUS AIZSARGĀTĀJS, LŪDZ PAR MUMS

“Viņš [svētais Jāzeps] aizsargā un šajā zemes ceļā pavada tos, kas viņu godina, tāpat kā aizsargāja un pavadīja Jaundzimušo Jēzu un Jēzus Bērnu.” Sv. Hosemarija Eskriva “Mūsu nākotne ir Jāzepa rokās. Jāzeps, sava Kunga sargātājs…

33 DIENU SAGATAVOŠANĀS SEVIS VELTĪŠANAI SVĒTAJAM JĀZEPAM
13.DIENA. DIEVA DĒLA UZTURĒTĀJS, LŪDZ PAR MUMS

13.DIENA. DIEVA DĒLA UZTURĒTĀJS, LŪDZ PAR MUMS

“Svētā Jāzepa būšana vīra un aizbildņa statusā liecina par tēvišķības tikumu.” God. Džozefs Mindsenti “Lai gan tu [svētais Jāzeps] nebiji vajadzīgs [bērna] ieņemšanas un piedzimšanas brīdī, tu būsi vajadzīgs, lai rūpētos par Viņu kā tēvs,…

33 DIENU SAGATAVOŠANĀS SEVIS VELTĪŠANAI SVĒTAJAM JĀZEPAM
12.DIENA. ŠĶĪSTAIS JAUNAVAS SARGĀTĀJS, LŪDZ PAR MUMS

12.DIENA. ŠĶĪSTAIS JAUNAVAS SARGĀTĀJS, LŪDZ PAR MUMS

“Bija nepieciešams, lai Dieva apredzība uzticētu viņu [Mariju] patiesi tīra cilvēka gādībai un aizsardzībai.” Sv. Francisks no Sales “Jāzepam, taisnīgam vīram, bija lemts kļūt par Dieva noslēpumu kalpu, ģimenes tēvu (paterfamilias) un svētnīcu, kas ir…

33 DIENU SAGATAVOŠANĀS SEVIS VELTĪŠANAI SVĒTAJAM JĀZEPAM
11.DIENA. DIEVMĀTES LĪGAVAINIS, LŪDZ PAR MUMS

11.DIENA. DIEVMĀTES LĪGAVAINIS, LŪDZ PAR MUMS

“Cik daudz viņam [svētajam Jāzepam] vajadzēja lūgties, lai iepazītu un arvien vairāk mīlētu savu bezvainīgo sievu.” Svētīgais Gabriels Marija Allegra “Svētais Jāzeps bija Jaunavas Marijas saderinātais. Tāpat kā viņš, katrs tēvs saprot, ka viņa sievā…

33 DIENU SAGATAVOŠANĀS SEVIS VELTĪŠANAI SVĒTAJAM JĀZEPAM
10.DIENA. PATRIARHU GAISMA, LŪDZ PAR MUMS

10.DIENA. PATRIARHU GAISMA, LŪDZ PAR MUMS

“Man patīk saukt svēto Jāzepu par kristiešu un Dieva izredzēto patriarhu! Kā mēs varētu atņemt šo goda nosaukumu tam, kuram ir tik svarīga loma mūsu garīgās atdzimšanas noslēpumā.” Svētīgais Viljams Džozefs Šaminada “Iedomājieties visu seno…

33 DIENU SAGATAVOŠANĀS SEVIS VELTĪŠANAI SVĒTAJAM JĀZEPAM
9.DIENA. SLAVAS PILNAIS DĀVIDA CILTSBĒRNS, LŪDZ PAR MUMS

9.DIENA. SLAVAS PILNAIS DĀVIDA CILTSBĒRNS, LŪDZ PAR MUMS

“Dievs parūpējās, lai Jāzeps piedzimtu karaliskā ģimenē: Viņš vēlējās, lai viņš jau būtu augstdzimušais saskaņā ar zemes augstdzimtību. Viņa dzīslās plūda Dāvida, Zālamana un visu jūdu ķēniņu asinis.” Sv. Pēteris Juliāns Eimards “Jāzepa un Marijas…

33 DIENU SAGATAVOŠANĀS SEVIS VELTĪŠANAI SVĒTAJAM JĀZEPAM
8.DIENA. SVĒTAIS JĀZEP, LŪDZ PAR MUMS

8.DIENA. SVĒTAIS JĀZEP, LŪDZ PAR MUMS

“Kā Jaunās Derības sākumā, tā arī Vecās Derības sākumā mēs redzam laulātus pārus. Bet, lai gan Ādams un Ieva bija pasaulē izlietā ļaunuma avots, Jāzeps un Marija ir tā virsotne, no kuras svētums izplatās pa…