Terēze Gažiova
ES JŪS AICINU KĀ MĀTE

ES JŪS AICINU KĀ MĀTE

2019. gada 25. janvārī Mīļie bērni! Šodien es kā Māte jūs aicinu atgriezties. Šis laiks ir jums, bērniņi, – klusēšanas un lūgšanas laiks. Tāpēc lai jūsu sirds siltumā izaug cerības un ticības grauds, un jūs,…

tēvs Ļubo Kurtovičs, OFM
JĒZUS – MIERA KARALIS

JĒZUS – MIERA KARALIS

2018. gada 25. jūlijā Mīļie bērni! Dievs mani ir aicinājis jūs vadīt pie Viņa, jo Viņš ir jūsu spēks. Tāpēc es jūs aicinu Viņu lūgt un paļauties uz Viņu, jo Viņš ir jūsu patvērums no…

Terēze Gažiova
NESIET MIERU

NESIET MIERU

2018. gada 25. decembrī Mīļie bērni! Es jums nesu savu Dēlu Jēzu, kas ir Miera Karalis. Viņš jums dāvā mieru, un, lai šis miers nebūtu tikai jums, nesiet, bērniņi, to priekā un pazemībā citiem. Es…

Terēze Gažiova
NEATMETIET TO, KAS IR LABS

NEATMETIET TO, KAS IR LABS

2018. gada 25. novembrī Mīļie bērni! Šis ir žēlastības un lūgšanas laiks, gaidīšanas un dāvāšanas laiks. Dievs jums dāvā Sevi, lai jūs Viņu mīlētu vairāk par visu. Tāpēc, bērniņi, atveriet savu sirdi un ģimeni, tā…

tēvs Ļubo Kurtovičs, OFM
ŽĒLSIRDĪBAS UN LŪGŠANAS LAIKS, GAIDĪŠANAS UN DĀVINĀŠANAS LAIKS

ŽĒLSIRDĪBAS UN LŪGŠANAS LAIKS, GAIDĪŠANAS UN DĀVINĀŠANAS LAIKS

2018. gada 25. novembrī Mīļie bērni! Šis ir žēlastības un lūgšanas laiks, gaidīšanas un dāvāšanas laiks. Dievs jums dāvā sevi, lai mēs Viņu mīlētu vairāk par visu. Tāpēc, bērniņi, atveriet savu sirdi un ģimeni, tā…

Terēze Gažiova
ES JŪS MĪLU

ES JŪS MĪLU

2018. gada 25. oktobrī Mīļie bērni! Jums ir liela žēlastība, ka ar vēstījumiem, kurus es jums dodu, jūs tiekat aicināti uz jaunu dzīvi. Šis, bērniņi, ir žēlastības laiks, laiks un aicinājums uz atgriešanos jums un…

tēvs Ļubo Kurtovičs, OFM
IZŠĶIRIETIES PAR SVĒTUMU

IZŠĶIRIETIES PAR SVĒTUMU

2018. gada 25. septembrī Mīļie bērni! Arī daba jums sniedz savas mīlestības zīmes, dāvājot jums savus augļus. Arī jūs ar manu atnākšanu esat pārpilnībā saņēmuši dāvanas un augļus. Bērniņi, to, cik jūs esat atbildējuši uz…

Terēze Gažiova
ES JŪS AICINU – VĒL NAV PAR VĒLU

ES JŪS AICINU – VĒL NAV PAR VĒLU

2018. gada 25. septembrī Mīļie bērni! Arī daba jums sniedz savas mīlestības zīmes, dāvājot jums savus augļus. Arī jūs ar manu atnākšanu esat pārpilnībā saņēmuši dāvanas un augļus. Bērniņi, to, cik jūs esat atbildējuši uz…

tēvs Ļubo Kurtovičs, OFM
ĻAUJIET DIEVAM JŪS VEST PA ATGRIEŠANĀS CEĻU

ĻAUJIET DIEVAM JŪS VEST PA ATGRIEŠANĀS CEĻU

2018. gada 25. augustā Mīļie bērni! Šis ir žēlastības laiks. Bērniņi, lūdzieties vairāk, runājiet mazāk un ļaujiet, lai Dievs jūs vada pa atgriešanās ceļu. Es esmu kopā ar jums un jūs mīlu ar savu mātes…

tēvs Ļubo Kurtovičs, OFM
DIEVS AICINĀJIS MANI JŪS VEST PIE VIŅA

DIEVS AICINĀJIS MANI JŪS VEST PIE VIŅA

2018. gada 25. jūlijā Mīļie bērni! Dievs mani ir aicinājis jūs vadīt pie Viņa, jo Viņš ir jūsu spēks. Tāpēc es jūs aicinu Viņu lūgt un paļauties uz Viņu, jo Viņš ir jūsu patvērums no…