Terēze Gažiova
ES JŪS VADU PA MIERA CEĻU

ES JŪS VADU PA MIERA CEĻU

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2022. gada 25. augustā “Mīļie bērni! “Dievs man ļauj būt kopā ar jums un jūs vadīt pa miera ceļu, lai, pateicoties savam mieram, jūs celtu mieru pasaulē. Es esmu ar jums un…

tēvs Ļubo Kurtovičs, OFM
CELIET MIERU, PATEICOTIES SAVAM MIERAM

CELIET MIERU, PATEICOTIES SAVAM MIERAM

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2022. gada 25. augustā: “Mīļie bērni! “Dievs man ļauj būt kopā ar jums un jūs vadīt pa miera ceļu, lai, pateicoties savam mieram, jūs celtu mieru pasaulē. Es esmu ar jums un…

tēvs Ļubo Kurtovičs, OFM
PIEDODIET TIEM, KURI JUMS DARA ĻAUNU

PIEDODIET TIEM, KURI JUMS DARA ĻAUNU

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2022. gada 25. jūlijā: “Mīļie bērni! Es esmu ar jums, lai jūs vadītu pa atgriešanās ceļu, tāpēc ka ar savu dzīvi, bērniņi, jūs varat tuvināt manam Dēlam daudz dvēseļu. Esiet priecīgi Dieva…

Terēze Gažiova
BĒRNIŅI, ES ESMU AR JUMS

BĒRNIŅI, ES ESMU AR JUMS

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2022. gada 25. jūnijā “Mīļie bērni! Es priecājos kopā ar jums un jums pateicos par ikvienu upuri un lūgšanu, kuru esat veltījuši manos nodomos. Bērniņi, neaizmirstiet, ka jūs esat svarīgi manā cilvēces…

tēvs Ļubo Kurtovičs, OFM
JŪS ESAT SVARĪGI MANĀ PLĀNĀ

JŪS ESAT SVARĪGI MANĀ PLĀNĀ

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2022. gada 25. jūnijā: “Mīļie bērni! Es priecājos kopā ar jums un jums pateicos par ikvienu upuri un lūgšanu, kuru esat veltījuši manos nodomos. Bērniņi, neaizmirstiet, ka jūs esat svarīgi manā cilvēces…

tēvs Ļubo Kurtovičs, OFM
ES AICINU JŪS UZ SVĒTUMU

ES AICINU JŪS UZ SVĒTUMU

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2022. gada 25. maijā: “Mīļie bērni! Es raugos uz jums un par katru no jums pateicos Dievam, jo Viņš vēl arvien ļauj man būt kopā ar jums, lai jūs iedvesmotu uz svētumu.…

tēvs Ļubo Kurtovičs, OFM
ATGRIEZIETIES PIE DIEVA

ATGRIEZIETIES PIE DIEVA

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2022. gada 25. aprīlī: “Mīļie bērni! Es raugos uz jums un redzu, ka esat apjukuši. Tāpēc es jūs visus aicinu: atgriezieties pie Dieva, atgriezieties pie lūgšanas, un Svētais Gars jūs piepildīs ar…

Terēze Gažiova
CERĪBA UZ LABĀKU NĀKOTNI

CERĪBA UZ LABĀKU NĀKOTNI

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2022. gada 25. aprīlī “Mīļie bērni! Es raugos uz jums un redzu, ka esat apjukuši. Tāpēc es jūs visus aicinu: atgriezieties pie Dieva, atgriezieties pie lūgšanas, un Svētais Gars jūs piepildīs ar…

Terēze Gažiova
ES DZIRDU JŪSU LŪGŠANAS PAR MIERU

ES DZIRDU JŪSU LŪGŠANAS PAR MIERU

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2022. gada 25. martā “Mīļie bērni! Es dzirdu jūsu lūgumus un lūgšanas par mieru. Sātans gadiem ilgi ir cīnījies par karu. Tāpēc Dievs mani sūtīja pie jums, lai es jūs vadītu pa…

tēvs Ļubo Kurtovičs, OFM
ATGRIZIETIES PIE DIEVA

ATGRIZIETIES PIE DIEVA

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2022. gada 25. martā: “Mīļie bērni! Es dzirdu jūsu lūgumus un lūgšanas par mieru. Sātans gadiem ilgi ir cīnījies par karu. Tāpēc Dievs mani sūtīja pie jums, lai es jūs vadītu pa…