tēvs Ļubo Kurtovičs, OFM
MIERA UN PRIEKA NESĒJI

MIERA UN PRIEKA NESĒJI

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2023. gada 25. aprīlī “Mīļie bērni! Es jūs visus aicinu būt par augšāmceltā Jēzus miera un prieka nesējiem visiem tiem, kuri ir tālu no lūgšanas. Lai caur jūsu dzīvi Jēzus mīlestība viņus…

tēvs Ļubo Kurtovičs, OFM
LŪGŠANAS LAIKS

LŪGŠANAS LAIKS

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2023. gada 25. martā: “Mīļie bērni! Lai šis laiks jums ir lūgšanas laiks.”

Terēze Gažiova
ŠIS LAIKS IR LŪGŠANAS LAIKS

ŠIS LAIKS IR LŪGŠANAS LAIKS

Marija mūs aicina īsi, skaidri un nopietni: “Lai šis laiks jums ir lūgšanas laiks.” Šis laiks ir žēlastības pilnais Lielā gavēņa laiks, kad Baznīca aicina uz intensīvu lūgšanu, gavēni, Dieva Vārda lasīšanu un ieklausīšanos tajā.…

tēvs Ļubo Kurtovičs, OFM
ATGRIEZIETIES

ATGRIEZIETIES

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2023. gada 25. februārī: “Mīļie bērni! Atgriezieties un ietērpieties gandarīšanas drānās un dziļā personiskā lūgšanā, un Visaugstajam pazemīgi lūdziet mieru. Šajā žēlastības laikā sātans vēlas jūs pavedināt, bet jūs, bērniņi, raugieties uz…

Terēze Gažiova
PAZEMĪGI LŪDZIET MIERU

PAZEMĪGI LŪDZIET MIERU

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2023. gada 25. februārī: “Mīļie bērni! Atgriezieties un ietērpieties gandarīšanas drānās un dziļā personiskā lūgšanā, un Visaugstajam pazemīgi lūdziet mieru. Šajā žēlastības laikā sātans vēlas jūs pavedināt, bet jūs, bērniņi, raugieties uz…

tēvs Ļubo Kurtovičs, OFM
LŪDZIETIES PAR MIERU

LŪDZIETIES PAR MIERU

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2023. gada 25. janvārī: “Mīļie bērni! Lūdzieties kopā ar mani par mieru, jo sātans sirdīs un tautās vēlas karu un naidu. Tāpēc lūdzieties un ar gavēni un gandarīšanu upurējiet savas dienas, lai…

tēvs Ļubo Kurtovičs, OFM
KĻŪSTIET PAR JĒZUS ATSPULGU

KĻŪSTIET PAR JĒZUS ATSPULGU

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2022. gada 25. decembrī: “Mīļie bērni! Šodien es jums nesu savu Dēlu Jēzu, lai jūs būtu Viņa miers un Debesu skaidrības un prieka atspulgs. Lūdzieties, bērniņi, par savu atvērtību miera saņemšanai, jo…

tēvs Ļubo Kurtovičs, OFM
LŪGŠANA, CERĪBA UN TICĪBA

LŪGŠANA, CERĪBA UN TICĪBA

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2022. gada 25. novembrī: “Mīļie bērni! Visaugstais mani sūta pie jums, lai es jums mācītu lūgties. Lūgšana atver sirdi un sniedz cerību, un dzimst un nostiprinās ticība. Es ar mīlestību jūs, bērniņi,…

tēvs Ļubo Kurtovičs, OFM
PRIEKA UN CERĪBAS CEĻŠ

PRIEKA UN CERĪBAS CEĻŠ

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2022. gada 25. oktobrī: “Mīļie bērni! Visaugstākais man ir ļāvis būt kopā ar jums un būt jūsu priekam un cerības ceļam, jo cilvēce ir nolēmusi izraudzīties nāvi. Tāpēc Viņš mani sūtīja, lai…

Terēze Gažiova
ESIET NEIEROBEŽOTAS MĪLESTĪBAS LIECINIEKI

ESIET NEIEROBEŽOTAS MĪLESTĪBAS LIECINIEKI

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2022. gada 25. septembrī “Mīļie bērni! Lūdzieties, lai tādējādi Svētais Gars jūs apgaismotu, tā ka jūs būtu priecīgi Dieva meklētāji un neierobežotas mīlestības liecinieki. Es esmu ar jums, bērniņi, un no jauna…

tēvs Ļubo Kurtovičs, OFM
PRIECĪGI DIEVA MEKLĒTĀJI UN LIECINIEKI

PRIECĪGI DIEVA MEKLĒTĀJI UN LIECINIEKI

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2022. gada 25. septembrī: “Mīļie bērni! Lūdzieties, lai tādējādi Svētais Gars jūs apgaismotu, tā ka jūs būtu priecīgi Dieva meklētāji un neierobežotas mīlestības liecinieki. Es esmu ar jums, bērniņi, un no jauna…

Terēze Gažiova
ES JŪS VADU PA MIERA CEĻU

ES JŪS VADU PA MIERA CEĻU

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2022. gada 25. augustā “Mīļie bērni! “Dievs man ļauj būt kopā ar jums un jūs vadīt pa miera ceļu, lai, pateicoties savam mieram, jūs celtu mieru pasaulē. Es esmu ar jums un…

tēvs Ļubo Kurtovičs, OFM
CELIET MIERU, PATEICOTIES SAVAM MIERAM

CELIET MIERU, PATEICOTIES SAVAM MIERAM

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2022. gada 25. augustā: “Mīļie bērni! “Dievs man ļauj būt kopā ar jums un jūs vadīt pa miera ceļu, lai, pateicoties savam mieram, jūs celtu mieru pasaulē. Es esmu ar jums un…

tēvs Ļubo Kurtovičs, OFM
PIEDODIET TIEM, KURI JUMS DARA ĻAUNU

PIEDODIET TIEM, KURI JUMS DARA ĻAUNU

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2022. gada 25. jūlijā: “Mīļie bērni! Es esmu ar jums, lai jūs vadītu pa atgriešanās ceļu, tāpēc ka ar savu dzīvi, bērniņi, jūs varat tuvināt manam Dēlam daudz dvēseļu. Esiet priecīgi Dieva…

Terēze Gažiova
BĒRNIŅI, ES ESMU AR JUMS

BĒRNIŅI, ES ESMU AR JUMS

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2022. gada 25. jūnijā “Mīļie bērni! Es priecājos kopā ar jums un jums pateicos par ikvienu upuri un lūgšanu, kuru esat veltījuši manos nodomos. Bērniņi, neaizmirstiet, ka jūs esat svarīgi manā cilvēces…