tēvs Ļubo Kurtovičs, OFM
MĪLIET DIEVU VAIRĀK PAR VISU

MĪLIET DIEVU VAIRĀK PAR VISU

2018. gada 25. februārīMīļie bērni! Šajā žēlastības laikā es jūs visus aicinu atvērties un dzīvot saskaņā ar baušļiem, kurus Dievs jums devis, lai tie, pateicoties sakramentiem, jūs vestu pa atgriešanās ceļu. Pasaule un pasaules kārdinājumi…

tēvs Ļubo Kurtovičs, OFM
SVĒTĀ GARA DĀVANA LŪGŠANĀ

SVĒTĀ GARA DĀVANA LŪGŠANĀ

2018. gada 25. janvārī Mīļie bērni! Lai šis laiks jums ir lūgšanas laiks, tā ka Svētais Gars lūgšanā nāktu pār jums un dāvātu jums atgriešanos. Atveriet savu sirdi un lasiet Svētos Rakstus, lai, pateicoties liecībām,…

tēvs Ļubo Kurtovičs, OFM
JĒZUS JUMS DOD SAVU MIERU

JĒZUS JUMS DOD SAVU MIERU

2017. gada 25. decembrī Mīļie bērni! Šodien es jums nesu savu Dēlu Jēzu, lai Viņš sniedz jums savu mieru un svētību. Bērniņi, es jūs visus aicinu iedzīvināt žēlastības un dāvanas, ko esat saņēmuši, un liecināt…

Terēze Gažiova
NEBĪSTIETIES!

NEBĪSTIETIES!

2017. gada 25. decembrīMīļie bērni! Šodien es jums nesu savu Dēlu Jēzu, lai Viņš sniedz jums savu mieru un svētību. Bērniņi, es jūs visus aicinu iedzīvināt žēlastības un dāvanas, ko esat saņēmuši, un liecināt par…

tēvs Ļubo Kurtovičs, OFM
BEZ DIEVA JUMS NAV NĀKOTNES

BEZ DIEVA JUMS NAV NĀKOTNES

2017. gada 25. novembrī Mīļie bērni! Šajā žēlastības laikā es jūs aicinu lūgties. Lūdzieties un tiecieties pēc miera, bērniņi. Viņš, kas ir nācis šeit, virs zemes, lai jums dāvātu savu mieru neatkarīgi no tā, kas…

tēvs Ļubo Kurtovičs, OFM
LAI SVĒTIE IR JŪSU PARAUGS

LAI SVĒTIE IR JŪSU PARAUGS

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2017. gada 25. oktobrī Mīļie bērni! Šajā žēlastības laikā es jūs aicinu: esiet lūgšana! Jums visiem ir problēmas, grūtības, ciešanas un raizes. Lai svētie jums kļūst par paraugu un pamudinājumu uz svētumu!…

tēvs Ļubo Kurtovičs, OFM
AIZLŪGUMU LŪGŠANA

AIZLŪGUMU LŪGŠANA

2017. gada 25. septembrī Mīļie bērni! Es jūs aicinu būt nesavtīgiem, atsakoties, gavējot un lūdzoties par visiem tiem, kas piedzīvo kārdinājumu un ir jūsu brāļi un māsas. Īpaši lūdzu jūs aizlūgt par priesteriem un visiem…

tēvs Ļubo Kurtovičs, OFM
LŪGŠANA IR ATSLĒGA, LAI SATIKTU DIEVU

LŪGŠANA IR ATSLĒGA, LAI SATIKTU DIEVU

2017. gada 25. augustā Mīļie bērni! Šodien es jūs aicinu būt par lūgšanas cilvēkiem. Lūdzieties, līdz lūgšana jums kļūst par prieku un sastapšanos ar Visaugstāko. Viņš pārveidos jūsu sirdi, un jūs kļūsiet par mīlestības un…

tēvs Ļubo Kurtovičs, OFM
ESIET LŪGŠANA

ESIET LŪGŠANA

2017. gada 25. jūlijā Mīļie bērni! Esiet lūgšana un Dieva mīlestības atspulgs visiem tiem, kas ir tālu no Dieva un Dieva baušļiem! Bērniņi, esiet uzticīgi un apņēmīgi atgriešanās un strādājiet ar sevi, lai dzīves svētums…

tēvs Ļubo Kurtovičs, OFM
ATVERIETIES DZIĻAI LŪGŠANAI

ATVERIETIES DZIĻAI LŪGŠANAI

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2017. gada 25. jūnijā Mīļie bērni! Šodien es vēlos jums pateikties par pastāvību un jūs aicināt atvērties dziļai lūgšanai. Lūgšana, bērniņi, ir ticības sirds un cerība uz mūžīgo dzīvi. Tāpēc lūdzieties no…