tēvs Ļubo Kurtovičs, OFM
LŪGŠANA IR ATSLĒGA, LAI SATIKTU DIEVU

LŪGŠANA IR ATSLĒGA, LAI SATIKTU DIEVU

2017. gada 25. augustā Mīļie bērni! Šodien es jūs aicinu būt par lūgšanas cilvēkiem. Lūdzieties, līdz lūgšana jums kļūst par prieku un sastapšanos ar Visaugstāko. Viņš pārveidos jūsu sirdi, un jūs kļūsiet par mīlestības un…

tēvs Ļubo Kurtovičs, OFM
ESIET LŪGŠANA

ESIET LŪGŠANA

2017. gada 25. jūlijā Mīļie bērni! Esiet lūgšana un Dieva mīlestības atspulgs visiem tiem, kas ir tālu no Dieva un Dieva baušļiem! Bērniņi, esiet uzticīgi un apņēmīgi atgriešanās un strādājiet ar sevi, lai dzīves svētums…

tēvs Ļubo Kurtovičs, OFM
ATVERIETIES DZIĻAI LŪGŠANAI

ATVERIETIES DZIĻAI LŪGŠANAI

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2017. gada 25. jūnijā Mīļie bērni! Šodien es vēlos jums pateikties par pastāvību un jūs aicināt atvērties dziļai lūgšanai. Lūgšana, bērniņi, ir ticības sirds un cerība uz mūžīgo dzīvi. Tāpēc lūdzieties no…

tēvs Ļubo Kurtovičs, OFM
ESIET MIERA UN MĪLESTĪBAS LIECINIEKI

ESIET MIERA UN MĪLESTĪBAS LIECINIEKI

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2017. gada 25. maijā Mīļie bērni! Visaugstais man ir ļāvis jūs no jauna aicināt atgriezties. Bērniņi, atveriet savu sirdi žēlastībai, uz ko jūs esat aicināti. Esiet miera un mīlestības liecinieki šajā nemierpilnajā…