1. Galvenā
 2. tēvs Ļubo Kurtovičs, OFM

Kategorijas: tēvs Ļubo Kurtovičs, OFM

  tēvs Ļubo Kurtovičs, OFM
  UZTICĒŠANĀS DIEVAM TĒVAM

  UZTICĒŠANĀS DIEVAM TĒVAM

  2018. gada 25. maijā Mīļie bērni! Šajā nemierīgajā laikā es jūs aicinu vairāk paļauties uz Dievu, kas ir jūsu Tēvs Debesīs un kas mani sūtījis jūs vest pie Viņa. Bet jūs atveriet sirdis dāvanām, kuras…

  tēvs Ļubo Kurtovičs, OFM
  AUGŠĀMCELTAIS KRISTUS DOD SPĒKU

  AUGŠĀMCELTAIS KRISTUS DOD SPĒKU

  2018. gada 25. aprīlī Mīļie bērni! Šodien es jūs aicinu dzīvot savu jauno dzīvi kopā ar Jēzu. Lai Augšāmceltais sniedz jums spēku vienmēr būt stipriem dzīves pārbaudījumos un uzticīgiem un pastāvīgiem lūgšanā, jo Jēzus ar…

  tēvs Ļubo Kurtovičs, OFM
  KRUSTS – UZVARAS UN CERĪBAS ZĪME

  KRUSTS – UZVARAS UN CERĪBAS ZĪME

  2018. gada 25. martā Mīļie bērni! Šajā žēlastības laikā, kad tumsa cīnās pret gaismu, es jūs aicinu būt kopā ar mani lūgšanā. Lūdzieties, bērniņi, izsūdziet grēkus un sāciet jaunu dzīvi žēlastībā. Izšķirieties par Dievu, un…

  tēvs Ļubo Kurtovičs, OFM
  MĪLIET DIEVU VAIRĀK PAR VISU

  MĪLIET DIEVU VAIRĀK PAR VISU

  2018. gada 25. februārīMīļie bērni! Šajā žēlastības laikā es jūs visus aicinu atvērties un dzīvot saskaņā ar baušļiem, kurus Dievs jums devis, lai tie, pateicoties sakramentiem, jūs vestu pa atgriešanās ceļu. Pasaule un pasaules kārdinājumi…

  tēvs Ļubo Kurtovičs, OFM
  SVĒTĀ GARA DĀVANA LŪGŠANĀ

  SVĒTĀ GARA DĀVANA LŪGŠANĀ

  2018. gada 25. janvārī Mīļie bērni! Lai šis laiks jums ir lūgšanas laiks, tā ka Svētais Gars lūgšanā nāktu pār jums un dāvātu jums atgriešanos. Atveriet savu sirdi un lasiet Svētos Rakstus, lai, pateicoties liecībām,…

  tēvs Ļubo Kurtovičs, OFM
  JĒZUS JUMS DOD SAVU MIERU

  JĒZUS JUMS DOD SAVU MIERU

  2017. gada 25. decembrī Mīļie bērni! Šodien es jums nesu savu Dēlu Jēzu, lai Viņš sniedz jums savu mieru un svētību. Bērniņi, es jūs visus aicinu iedzīvināt žēlastības un dāvanas, ko esat saņēmuši, un liecināt…

  tēvs Ļubo Kurtovičs, OFM
  BEZ DIEVA JUMS NAV NĀKOTNES

  BEZ DIEVA JUMS NAV NĀKOTNES

  2017. gada 25. novembrī Mīļie bērni! Šajā žēlastības laikā es jūs aicinu lūgties. Lūdzieties un tiecieties pēc miera, bērniņi. Viņš, kas ir nācis šeit, virs zemes, lai jums dāvātu savu mieru neatkarīgi no tā, kas…

  tēvs Ļubo Kurtovičs, OFM
  LAI SVĒTIE IR JŪSU PARAUGS

  LAI SVĒTIE IR JŪSU PARAUGS

  Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2017. gada 25. oktobrī Mīļie bērni! Šajā žēlastības laikā es jūs aicinu: esiet lūgšana! Jums visiem ir problēmas, grūtības, ciešanas un raizes. Lai svētie jums kļūst par paraugu un pamudinājumu uz svētumu!…

  tēvs Ļubo Kurtovičs, OFM
  AIZLŪGUMU LŪGŠANA

  AIZLŪGUMU LŪGŠANA

  2017. gada 25. septembrī Mīļie bērni! Es jūs aicinu būt nesavtīgiem, atsakoties, gavējot un lūdzoties par visiem tiem, kas piedzīvo kārdinājumu un ir jūsu brāļi un māsas. Īpaši lūdzu jūs aizlūgt par priesteriem un visiem…

  tēvs Ļubo Kurtovičs, OFM
  LŪGŠANA IR ATSLĒGA, LAI SATIKTU DIEVU

  LŪGŠANA IR ATSLĒGA, LAI SATIKTU DIEVU

  2017. gada 25. augustā Mīļie bērni! Šodien es jūs aicinu būt par lūgšanas cilvēkiem. Lūdzieties, līdz lūgšana jums kļūst par prieku un sastapšanos ar Visaugstāko. Viņš pārveidos jūsu sirdi, un jūs kļūsiet par mīlestības un…