1. Galvenā
  2. tēvs Ļubo Kurtovičs, OFM

Kategorijas: tēvs Ļubo Kurtovičs, OFM

tēvs Ļubo Kurtovičs, OFM
ĻAUJIET DIEVAM JŪS VEST PA ATGRIEŠANĀS CEĻU

ĻAUJIET DIEVAM JŪS VEST PA ATGRIEŠANĀS CEĻU

2018. gada 25. augustā Mīļie bērni! Šis ir žēlastības laiks. Bērniņi, lūdzieties vairāk, runājiet mazāk un ļaujiet, lai Dievs jūs vada pa atgriešanās ceļu. Es esmu kopā ar jums un jūs mīlu ar savu mātes…

tēvs Ļubo Kurtovičs, OFM
DIEVS AICINĀJIS MANI JŪS VEST PIE VIŅA

DIEVS AICINĀJIS MANI JŪS VEST PIE VIŅA

2018. gada 25. jūlijā Mīļie bērni! Dievs mani ir aicinājis jūs vadīt pie Viņa, jo Viņš ir jūsu spēks. Tāpēc es jūs aicinu Viņu lūgt un paļauties uz Viņu, jo Viņš ir jūsu patvērums no…

tēvs Ļubo Kurtovičs, OFM
DODU JUMS SAVU DĒLU

DODU JUMS SAVU DĒLU

2018. gada 25. jūnijā Mīļie bērni! Šī ir diena, kuru Kungs man ir devis, lai es Viņam pateiktos par ikvienu no jums, par tiem, kuri ir atgriezušies un pieņēmuši manus vēstījumus, par tiem, kas dodas…

tēvs Ļubo Kurtovičs, OFM
UZTICĒŠANĀS DIEVAM TĒVAM

UZTICĒŠANĀS DIEVAM TĒVAM

2018. gada 25. maijā Mīļie bērni! Šajā nemierīgajā laikā es jūs aicinu vairāk paļauties uz Dievu, kas ir jūsu Tēvs Debesīs un kas mani sūtījis jūs vest pie Viņa. Bet jūs atveriet sirdis dāvanām, kuras…

tēvs Ļubo Kurtovičs, OFM
AUGŠĀMCELTAIS KRISTUS DOD SPĒKU

AUGŠĀMCELTAIS KRISTUS DOD SPĒKU

2018. gada 25. aprīlī Mīļie bērni! Šodien es jūs aicinu dzīvot savu jauno dzīvi kopā ar Jēzu. Lai Augšāmceltais sniedz jums spēku vienmēr būt stipriem dzīves pārbaudījumos un uzticīgiem un pastāvīgiem lūgšanā, jo Jēzus ar…

tēvs Ļubo Kurtovičs, OFM
KRUSTS – UZVARAS UN CERĪBAS ZĪME

KRUSTS – UZVARAS UN CERĪBAS ZĪME

2018. gada 25. martā Mīļie bērni! Šajā žēlastības laikā, kad tumsa cīnās pret gaismu, es jūs aicinu būt kopā ar mani lūgšanā. Lūdzieties, bērniņi, izsūdziet grēkus un sāciet jaunu dzīvi žēlastībā. Izšķirieties par Dievu, un…

tēvs Ļubo Kurtovičs, OFM
MĪLIET DIEVU VAIRĀK PAR VISU

MĪLIET DIEVU VAIRĀK PAR VISU

2018. gada 25. februārīMīļie bērni! Šajā žēlastības laikā es jūs visus aicinu atvērties un dzīvot saskaņā ar baušļiem, kurus Dievs jums devis, lai tie, pateicoties sakramentiem, jūs vestu pa atgriešanās ceļu. Pasaule un pasaules kārdinājumi…

tēvs Ļubo Kurtovičs, OFM
SVĒTĀ GARA DĀVANA LŪGŠANĀ

SVĒTĀ GARA DĀVANA LŪGŠANĀ

2018. gada 25. janvārī Mīļie bērni! Lai šis laiks jums ir lūgšanas laiks, tā ka Svētais Gars lūgšanā nāktu pār jums un dāvātu jums atgriešanos. Atveriet savu sirdi un lasiet Svētos Rakstus, lai, pateicoties liecībām,…

tēvs Ļubo Kurtovičs, OFM
JĒZUS JUMS DOD SAVU MIERU

JĒZUS JUMS DOD SAVU MIERU

2017. gada 25. decembrī Mīļie bērni! Šodien es jums nesu savu Dēlu Jēzu, lai Viņš sniedz jums savu mieru un svētību. Bērniņi, es jūs visus aicinu iedzīvināt žēlastības un dāvanas, ko esat saņēmuši, un liecināt…

tēvs Ļubo Kurtovičs, OFM
BEZ DIEVA JUMS NAV NĀKOTNES

BEZ DIEVA JUMS NAV NĀKOTNES

2017. gada 25. novembrī Mīļie bērni! Šajā žēlastības laikā es jūs aicinu lūgties. Lūdzieties un tiecieties pēc miera, bērniņi. Viņš, kas ir nācis šeit, virs zemes, lai jums dāvātu savu mieru neatkarīgi no tā, kas…