1. Galvenā
 2. tēvs Ļubo Kurtovičs, OFM

Kategorijas: tēvs Ļubo Kurtovičs, OFM

  tēvs Ļubo Kurtovičs, OFM
  ESIET LŪGŠANA

  ESIET LŪGŠANA

  2017. gada 25. jūlijā Mīļie bērni! Esiet lūgšana un Dieva mīlestības atspulgs visiem tiem, kas ir tālu no Dieva un Dieva baušļiem! Bērniņi, esiet uzticīgi un apņēmīgi atgriešanās un strādājiet ar sevi, lai dzīves svētums…

  tēvs Ļubo Kurtovičs, OFM
  ATVERIETIES DZIĻAI LŪGŠANAI

  ATVERIETIES DZIĻAI LŪGŠANAI

  Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2017. gada 25. jūnijā Mīļie bērni! Šodien es vēlos jums pateikties par pastāvību un jūs aicināt atvērties dziļai lūgšanai. Lūgšana, bērniņi, ir ticības sirds un cerība uz mūžīgo dzīvi. Tāpēc lūdzieties no…

  tēvs Ļubo Kurtovičs, OFM
  ESIET MIERA UN MĪLESTĪBAS LIECINIEKI

  ESIET MIERA UN MĪLESTĪBAS LIECINIEKI

  Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2017. gada 25. maijā Mīļie bērni! Visaugstais man ir ļāvis jūs no jauna aicināt atgriezties. Bērniņi, atveriet savu sirdi žēlastībai, uz ko jūs esat aicināti. Esiet miera un mīlestības liecinieki šajā nemierpilnajā…