1. Galvenā
 2. 2019

Kategorijas: Dievmātes, Miera Karalienes, vēstījumi Mirjanai Draģičevičai-Soldo

  2019
  Vēstījums Mirjanai Draģičevičai-Soldo 2020. gada 2. februārī

  Vēstījums Mirjanai Draģičevičai-Soldo 2020. gada 2. februārī

  Mīļie bērni! Es esmu izraudzīta par Dieva Māti un jūsu Māti saskaņā ar Dieva lēmumu un mīlestību un arī saskaņā ar manis pašas gribu, manu neierobežoto mīlestību pret Debesu Tēvu un pilnīgo paļāvību uz Viņu.…

  2019
  Vēstījums Mirjanai Draģičevičai-Soldo 2020. gada 2. janvārī

  Vēstījums Mirjanai Draģičevičai-Soldo 2020. gada 2. janvārī

  Mīļie bērni! Es zinu, ka esmu klātesoša jūsu dzīvē un sirdī. Es jūtu jūsu mīlestību, dzirdu jūsu lūgšanas un tās nododu savam Dēlam. Bet, mani bērni, mātes mīlestībā es vēlos būt visu savu bērnu dzīvē.…

  2019
  Vēstījums Mirjanai Draģičevičai-Soldo 2019. gada 2. decembrī

  Vēstījums Mirjanai Draģičevičai-Soldo 2019. gada 2. decembrī

  Mīļie bērni! Kad raugos uz jums, kas mīlat manu Dēlu, manu Sirdi pilda maigums. Es jums dodu savu Mātes svētību. Mātes svētību dodu arī jūsu ganiem – jums, kas izsakāt mana Dēla vārdus, svētījat ar…

  2019
  Vēstījums Mirjanai Draģičevičai-Soldo 2019. gada 2. novembrī

  Vēstījums Mirjanai Draģičevičai-Soldo 2019. gada 2. novembrī

  Mīļie bērni! Mans mīļotais Dēls vienmēr lūdzās un slavēja Debesu Tēvu. Viņš vienmēr Tēvam visu pasacīja un paļāvās uz Viņa gribu. Tā jārīkojas arī jums, mani bērni, jo Debesu Tēvs vienmēr uzklausa savus bērnus. Viena…

  2019
  Vēstījums Mirjanai Draģičevičai-Soldo 2019. gada 2. oktobrī

  Vēstījums Mirjanai Draģičevičai-Soldo 2019. gada 2. oktobrī

  Mīļie bērni! Pateicoties Debesu Tēva gribai un mīlestībai, es esmu šeit, jūsu vidū, lai ar Mātes mīlestību palīdzētu ticībai pieaugt jūsu sirdī, tā ka jūs patiešām spētu saprast, kāds ir laicīgās dzīves mērķis un cik…

  2019
  Vēstījums Mirjanai Draģičevičai-Soldo 2019. gada 2. septembrī

  Vēstījums Mirjanai Draģičevičai-Soldo 2019. gada 2. septembrī

  Mīļie bērni! Lūdzieties! Lūdzieties katru dienu Rožukroni, šo ziedu vainagu, kas mani kā Māti tiešā veidā saista ar jūsu sāpēm, ciešanām, vēlmēm un cerībām. Manas mīlestības apustuļi, es esmu ar jums, pateicoties mana Dēla žēlastībai…

  2019
  2019. gada 2. augustā

  2019. gada 2. augustā

  Mīļie bērni! Liela ir mana Dēla mīlestība. Ja jūs iepazītu Viņa mīlestības diženumu, jūs nepārstātu Viņu pielūgt un Viņam pateikties. Viņš vienmēr ir dzīvs kopā ar jums Euharistijā, jo Euharistija ir Viņa Sirds. Euharistija ir…

  2019
  2019. gada 2. jūlijā

  2019. gada 2. jūlijā

  Mīļie bērni! Saskaņā ar žēlsirdīgā Tēva gribu es jums esmu devusi un vēl došu savas mātišķās klātbūtnes redzamas zīmes. Mani bērni, tā ir mātišķa vēlme pēc dvēseļu dziedināšanas. Tā ir vēlēšanās, lai ikvienam manam bērnam…

  2019
  2019. gada 2. jūnijā

  2019. gada 2. jūnijā

  Mīļie bērni! Tikai tīra un atvērta sirds jums palīdzēs patiesi iepazīt manu Dēlu, un visi, kas nepazīst Viņa mīlestību, to iepazīs ar jūsu starpniecību. Tikai pateicoties mīlestībai, jūs sapratīsiet, ka tā ir stiprāka par nāvi,…

  2019. gada 2. maijā

  Mīļie bērni! Mātes mīlestībā es jūs aicinu ar tīru un atvērtu sirdi pilnīgā paļāvībā atbildēt uz mana Dēla lielo mīlestību. Es zinu, cik liela ir Viņa mīlestība. Es Viņu nesu sevī – Hostiju sirdī, pasaules…